632-0826/01 – Slévárenství slitin neželezných kovů (SSNK)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR40 doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat a srovnat základní typy slitin na bázi neželezných kovů používaných k výrobě odlitků - student bude umět popsat zásady metalurgického zpracování jednotlivých slitin - student bude umět navrhnout vhodný technologický postup pro výrobu odlitků z neželezných slitin - student bude umět analyzovat vady odlitků z neželezných kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na výrobu odlitků ze slitin neželezných kovů. Zabývá se klasifikací jednotlivých neželezných kovů a jejich slitin. Součástí je popis jednotlivých materiálů z hlediska využitelnosti pro výrobu odlitků – strukturní, mechanické, slévárenské a technologické vlastnosti. Informuje o možnostech přípravy, výroby a dalšího zpracování litých částí. Posluchači dostanou informaci o používaných materiálech i výrobních technologiích ve slévárnách neželezných kovů v České republice i ve světě.

Povinná literatura:

[1] Roučka, J.: Metalurgie neželezných slitin. Skriptum VUT Brno, 2004. [2] Grígerová, T.; Kořený, R.; Lukáč, I.: Zlievárenstvo neželezných kovov, Alfa Bratislava, 1988. [3] Bolibruchová, D.; Tillová, E.: Zlievarenské zliatiny Al-Si. ŽU v Žilině, 2005, s. 180.

Doporučená literatura:

[1] Ptáček, L.: Slévárenské slitiny hořčíku. Slévárenství LII, č. 2-3, s. 61-66. [2] JUŘIČKA, I.; MAISNAR, J.: Specifické podmínky tavení a lití hořčíkových slitin. Slévárenství LII 2-3, 2004, s. 66- 70. [3] ČÍŽEK, L.; KOŘENÝ, R.; KOZELSKÝ, P.; KONEČNÁ, R.; PAWLICA, L.: Termická analýza hořčíkových slitin. Materiále Engineering, Vol. 10, 2003, č.3, s.339-342. Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 bodově hodnocená semestrální práce a její obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky 1 bodově hodnocený test

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod, stručné rozdělení neželezných kovů a jejich slitin. 2. Tavení neželezných kovů. Fyzikálně-chemické pochody při tavení neželezných kovů. 3. Hliníkové slitiny – struktura, vlastnosti a použití. 4. Očkování a modifikace Al slitin. 5. Podmínky tavení a odlévání slitin hliníku. 6. Kontrola kvality roztaveného materiálu (termická analýza). 7. Plyny ve slitinách neželezných kovů (stanovení obsahu plynů, odplyňování). Filtrace. 8. Slitiny nízkotavitelných kovů – struktura, vlastnosti a použití. 9. Slitiny mědi – struktura, vlastnosti a použití. 10. Podmínky tavení a odlévání odlitků ze slitin mědi. 11. Slitiny titanu a hořčíku – struktura, vlastnosti a použití. 12. Přehled výrobních technologií používaných ve výrobě odlitků z neželezných kovů. 13. Tepelné zpracování odlitků. Dokončovací operace výroby odlitků. 14. Vady u odlitků ze slitin neželezných kovů. Cvičení 1. Školení bezpečnosti práce. Přehled výroby odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR a ve světě. Zadání semestrálních prací. 2. Tavení hliníkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu (teplota taveniny, termická analýza). Hodnocení technologických vlastností. 3. Tavení a odlévání hliníkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Stanovení množství plynů v tavenině a jejich odstranění – odplyňování. 4. Exkurze do slévárny slitin hliníku (Hayes Lemmerz, Ostrava) s praktickou ukázkou celého výrobního postupu. 5. Stanovení množství vměstků u hliníkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Způsoby odstranění. Využití filtrace při výrobě odlitků. 6. Očkování a modifikace slitin hliníku - praktické cvičení v laboratoři. Využití termické analýzy pro kontrolu účinnosti metalurgických zásahů. Rozbor křivek ochlazování. 7. Tavení a odlévání odlitků za slitin mědi - praktické cvičení v laboratoři. Specifika při tavení bronzí a mosazí. Použití metalurgických zásahů. 8. Exkurze do slévárny slitin mědi (Vítkovické slévárny, Ostrava). Seznámení se s celým výrobním postupem výroby odlitků z bronzí a mosazí při použití gravitačního i odstředivého lití. 9. Seminář - odborná diskuse mezi studenty a pedagogem nad průběžně zpracovanými tématy v rámci semestrálních prací. 10. Tavení a odlévání odlitků z hořčíkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Specifika při tavení, použití ochranné atmosféry při lití a odlévání, příprava speciální formy pro výrobu odlitků z těchto slitin. 11. Řešení vtokových soustav a nálitkování. Zadání postupového výkresu pro výrobu odlitku ze slitin neželezných kovů. 12. Rozbor mikrostruktury slitin hliníku, mědi a hořčíku. Možnosti jejich ovlivňování. 13. Seminář - odborná diskuse mezi studenty a pedagogem nad tématy zpracovanými v rámci semestrálních prací. 14.Kontrolní test. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní