632-0853/01 – Kontrola a řízení jakosti odlitků (kontrodl)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuIng. František Mikšovský, CSc.Garant verze předmětuIng. František Mikšovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
MIK60 Ing. František Mikšovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Čeština - student bude umět charakterizovat zásady kontroly mechanických vlastností odlitků (nedestruktivní zkoušení, struktura materiálu, defektoskopie,) - student se bude umět orientovat v identifikaci vad odlitků (rozdělení vad, klasifikace) a bude znát zásady jejich předcházení - student bude umět systémy řízení jakosti, nástroje řízení jakosti - student bude umět využít metody statistické analýzy, interpretace výsledků (regulační diagramy) Cílem předmětu dále je, že student bude umět chápat fyzikálně chemické interakce tekuté fáze se slévárenskou formou a jeho jejich vlivu na jakost odlitků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na řízení jakosti výroby, seznamuje studenty s tříděním a názvoslovím vad odlitků dle českých a mezinárodních standardů. Jsou popsány základní druhy vad odlitků, provádí se rozbor fyzikálně chemických příčin jejich vzniku s důrazem na prevenci. Záměrem je ukázat na širší souvislosti mezi technologii výroby odlitků a vznikem vad. Pozn. : součástí cvičení jsou exkurze na pracoviště sléváren, /např. laboratoře, evidence a využití databází a pod.

Povinná literatura:

- Marcel Kreidl, Radislav Šmíd, Technická Diagnostika. 2006. Praha.Technická literatura BEN. ISBN 80-7300-158-6 - Elbel, T. et al.: Vady odlitků ze slitin železa. 1. vyd. Brno: Matecs. 1992 - Levíček, P., Stránský, K.: Metalurgické vady ocelových odlitků. 1. vyd. Praha: SNTL. 1984 - Záděra, A.; Šenberger, J.; Elbel, T.: Reoxidační pochody při odlévání slitin železa. ČSS. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. 135 s. ISBN: 978–80–02–02192– 6. - Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005

Doporučená literatura:

- Horálek, Vrat. a kol.: Svět jakosti 1999, č.3, s.37 - Skrbek, B.: Nedestruktivní diagnostika vlastností litin, Slévárenství 1999 č. 8-9, str.505 - Čech, J. Fusková, Z.: Statistické metody ve slévárenství, Slévárenství 2000, č.10 - Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005 - Mores, A.: Technické požadavky a přejímání odlitků z litiny s kuličkovitým grafitem. Slévárenství, 2001, č.5-6, s. 355

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- 2 bodově hodnocené průběžné testy - podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a včasné odevzdání protokolů. - zkouška prověřuje znalosti fyzikálně-chemických příčin vzniku základních typů vad odlitků, opatření k jejich předcházení - zkouška je písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. úvod do organizace a řízení jakosti výroby, náklady na jakost, normy ISO 2. systémy řízení jakosti, nástroje řízení jakosti, Shewhartovy regulační diagramy 3. kontrola tekutého kovu, měření teploty 4. termická a dilatomerická analýza, DTA 5. zkoušky technologických a slévárenských vlastností kovů 6. nedestruktivní zkoušení mechanických vlastností, kontrola struktury materiálu 7.Defektoskopie (vizuální, kapilární, magnetická, ultrazvuková, RTG) 8. vady tvaru, vady povrchu 9. chladnutí odlitků, vznik trhlin a prasklin 10. Plynové vady, staženiny 11. Vměstky a vady mikrostruktury 12. výstupní kontrola odlitků Cvičení 1 definice jakosti odlitků, grafické metody v řízení jakosti, technické přejímací podmínky, 2. regulační diagramy 3.exkurze do slévárny se zaměřením na ukázku defektoskopických metod. 4. test, seminář nedestruktivního zkoušení 5. ukázky vad povrchu a jejich hodnocení 6. metalografická čistota kovu, rozdělení vměstků. 7.měření teplot, křivky ochlazování, příklady použití, 8. seminář– Možnosti odstraňování vměstků. Kontrolní test. 9. tuhnutí odlitků, kontrakční dutiny 10. zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní