632-2001/01 – Schvalování vozidel (SV)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity7
Garant předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Seznámit studenty s hlavními požadavky na konstrukci vozidel z pohledu předpisů pro uvedení vozidel do provozu z pohledu Evropské unie, Evropské hospodářské komise OSN i národní legislativy. Studenti získají představu o existenci těchto předpisů a přehled o jejich struktuře a požadavcích. Přednášky a semináře budou zaměřeny na osobní a nákladní a autobusy. Výstupy z učení: Studenti budou seznámeni se schvalovacími procesy a s existencí předpisů, které ovlivňují konstrukci vozidel, a budou je schopni aplikovat. Získané dovednosti: Přehled o schvalování vozidel k provozu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce

Anotace

Cíle předmětu je seznámit studenty s hlavními požadavky na konstrukci vozidel z pohledu předpisů pro uvedení vozidel do provozu z pohledu Evropské unie, Evropské hospodářské komise OSN i národní legislativy. Studenti získají představu o existenci těchto předpisů a přehled o jejich struktuře a požadavcích. Přednášky a semináře budou zaměřeny na osobní a nákladní vozy a autobusy. Studenti budou seznámeni se schvalovacími procesy a s existencí předpisů, které ovlivňují konstrukci vozidel, a budou je schopni aplikovat. Studenti v tomto předmětu získají přehled o schvalování vozidel k provozu.

Povinná literatura:

Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP) UN Vehicle Regulations - 1958 Agreement, Addenda to the 1958 Agreement (Regulations 1-20) až (Regulations 141 - 143, http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html až http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs141-160.html

Doporučená literatura:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná i ústní zkouška Hodnocení zápočtu (30b): 1x 10b kontrolní test 5x 3b zadaný program 1x 5b seminární práce + prezentace 1 kontrolní test možno opravit nebo dodatečně napsat (při neúčasti) na konci semestru v termínu opravných testů Podmínka zápočtu: Minimální počet pro zápočet je 16b, odevzdané programy v elektronické formě. Povolená neúčast cvičení 20%, tj. max. 3cvičení. Zkouška: Písemný test - 30 b. Ústní část - 40 b.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, požadavky na uvedení vozidla do provozu na různých trzích 2. Národní schvalování, STK 3. Směrnice EU, Globální homologace 4. Struktura předpisů EHK OSN, protokoly 5. Osvětlení, míry a váhy, výhledy 6. EMC, brzdy, řízení 7. Emise, hluk, pasivní bezpečnost 8. Elektromobily 9. Obecné normy, spotřebitelské testy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl ZSS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl ZSS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl ZSS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl ZSS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl ZSS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl ZSS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní