632-2002/01 – Bakalářský seminář I (BSI)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
BUR357 Ing. Michal Buráň, Ph.D.
JUR286 Ing. Martin Juránek, Ph.D.
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
SEH0029 MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
ZAP0078 MgA. Rostislav Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu: Cílem předmětu je zpracování části bakalářské práce, zejména v teoretické části s konkrétním návrhem realizace praktické části, popřípadě se započetím praktické části práce. Výstupy z učení: Student se naučí aplikovat získané poznatky při řešení bakalářské práce. Získané dovednosti: Student bude umět spojovat osvojené dovednosti a informace dle povahy řešeného inženýrského problému dle požadavků tématu bakalářské práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je zpracování části bakalářské práce, zejména v teoretické části s konkrétním návrhem realizace praktické části, popřípadě se započetím praktické části práce.

Povinná literatura:

Požadavky pro vypracování závěrečné diplomové práce dle pokynů katedry 618, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/618/ Zásady pro vypracování diplomové práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/618/

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava, jako např. Hutnické listy, Iron and Steel Technology, ISIJ International, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Stahl und Eisen, Steel Research International aj.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou absolvování je semestrální práce , která je částí zadání bakalářské práce studenta. V zápočtovém týdnu proběhne komisionální oponentura semestrální práce za účasti vedoucího bakalářské práce. Oponentura je formou desetiminutové prezentace a diskuse.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je zpracování podstatné části bakalářské práce. Studenti jsou seznámeni s odbornými i formálními požadavky na bakalářskou práci, se zpracováním výsledků měření, dokumentace experimentu, které zahrnují oblast studijního oboru, v níž budou bakalářskou práci zpracovávat. V další části předmětu pak studenti zpracovávají podstatnou (především experimentální) část své bakalářské práce pod vedením příslušných vedoucích a vyučujícího předmětu. V případě potřeby studenti dále rozvíjí teoretické kapitoly bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech požadavků na bakalářskou práci v rámci individuálně plánovaných konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní