632-2005/01 – Technologie montáže automobilu (TMA)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity8
Garant předmětuMgA. Petr Sehnoutka, DiS.Garant verze předmětuMgA. Petr Sehnoutka, DiS.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
SEH0029 MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět / mít znalosti z této problematiky: Znát montáž mechanických skupin automobilu. Mít znalosti o elektronických systémech používaných v kolových vozidlech. Umět popsat snímače a členy podílející se na řízení. Umět prakticky aplikovat technologičnost konstrukce z pohledu výroby a montáže.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu Technologie montáže automobilu dochází k propojení odborných znalostí, které studenti získali v dosavadním studiu. Studenti zde budou aplikovat poznatky technologie svařování, pájení, lepení, z oblasti konstrukce silničních vozidel, spalovacích motorů, z technologie výroby součásti z kompozitů, z oblasti materiálů, výpočtů strojních dílů. Rovněž velkou roli hraje i estetické cítění studentů, jež by měli teoreticky získat v předešlých předmětech zaměřených na design. Předmět Technologie montáže automobilu, studenty seznámí s montáží mechanických skupin automobilu. Mezi dalšími tento předmět přinese informace o práci s elektronickými systémy používanými v kolových vozidlech jako jsou ABS, ESP, kontrolní systémy. Součásti budou i popisy snímačů a členů podílejících se na řízení vozidla. Dále si studenti prakticky vyzkouší úpravy a repasi těchto dílů tak, aby byli schopni využít součástkovou základnu na trhu ke stavbě případných vlastních speciálů. Velký důraz bude kladen na dolícování jednotlivých dílů. Velký prostor tak dostane vlastní technická invence a schopnost improvizace. Studenti při volbě součástí mechanických skupin automobilů, které jsou dostupné na trhu, respektive při návrhu jejich konstrukčních úprav budou nuceni zohlednit stávající technologicko - výrobní zázemí, dále budou prakticky aplikovat technologičnost konstrukce z pohledu výroby a montáže.

Povinná literatura:

HOLEŠOVSKÝ, F., K. DUŠÁK, J. JERSÁK, aj. Terminologie obrábění a montáže. 1. vyd. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně, ÚTŘV, 2005. 208 s. ISBN 80-7044-616-1. VASILKO, K., NOVÁK, S. Technológia obrábania a montáže-Návody na cvičenia. 1. vyd. ALFA Bratislava : Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. Strojnícka a elektrotechnická fakulta, 1986. 161 s.

Doporučená literatura:

VLK, F. Automobilová elektronika 2, Systémy řízení podvozku a komfortní systémy. 1. vydání. Brno 2006. ISBN 80-293-7062-3. 308 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná i ústní zkouška Hodnocení zápočtu (30b): 1x 20b semestrální práce 1x 10b prezentace Podmínky zápočtu Minimální počet pro zápočet je 16b, odevzdaná seminární práce, program a prezentace. Povolená neúčast cvičení 20%, tj. max. 3 cvičení

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. týden Přednáška: Technologie pro stavbu nosného celku vozidla Cvičení: Bezpečnost práce v laboratořích ÚPTAP, seznámení s laboratořemi ÚPTAP 2. týden Přednáška: Technologie povrchových úprav Cvičení: Příprava povrchu pro lakování, nanášení barev a tmelů 3. týden Přednáška: Karoserie a jejich výroba Cvičení: Výroba forem, zadání témat prezentací 4. týden Přednáška: Měřidla, tolerování, základní strojní díly, šroubové spoje. Technologie obrábění, podmínky obrábění Cvičení: Výroba laminátových dílů. Program (měření obrobených děr na stroji pomocí sondy, měření ručním mikrometrem – výpočet uložení, zvolení správné díry pro nalisování ložiska, statistika) 5. týden Přednáška: Využití rapidprototypingu při stavbě vozidel Cvičení: Montáž interiéru. 6. týden Přednáška: Automobilové motory, převodovky, spojky silničních vozidel, Zavěšení kol, Brzdy silničních vozidel Cvičení: Montáž motoru, převodovky, montáž náprav a pohonného systému, montáž brzdového zařízení 7. týden Přednáška: Elektrické trakční motory, nízko otáčkové torque motory, vysokootáčkové motory s permanentními magnety. Ukládání elektrické energie – baterie a jejich rozdělení. Cvičení: Montáž karosérie, prezentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní