632-2006/01 – Tvorba technické dokumentace (TTD)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity7
Garant předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
BUR357 Ing. Michal Buráň, Ph.D.
HAV0265 Bc. Filip Havlíček
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po řádném absolvování předmětu bude umět základy tvorby technické dokumentace, bude seznámen z pravidly normativní výkresové dokumentace a tvorby modelu v 3d programu Autodesk Inventor.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student se v tomto předmětu seznámí s postupy tvorby technické dokumentace. Bude se zabývat zobrazením objektu v pravoúhlém promítání metodou prvního a třetího kvadrantu. V rámci studia si osvojí metody návrhu jednoduchých dílů a sestav a přípravu jejich výkresové dokumentace. Student se dále seznámí se základními normalizovanými součástmi a jejich zapracování do výkresové dokumentace sestav. Po absolvování předmětu by student měl samostatně zvládnout vypracovat technickou dokumentaci vyráběného dílu, nebo sestavy se všemi náležitostmi.

Povinná literatura:

DRASTÍK,F.: TECHNICKÉ KRESLENÍ I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství I. Ostrava: Montanex,a.s. 2005, 2. vydání DRASTÍK,F.:PŘESNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM, Ostrava:Montanex,a.s.1996 FOŘT P., KLETEČKA J.: Autodesk Inventor Adaptivní modelování v průmyslové praxi, 248 s, CP BOOKS, a. s., Brno, 2004, ISBN: 80-251-0389-7 GOETSCH, David L. Technical drawing. 5th ed. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, c2005, xvii, 1121 p. ISBN 14-018-5760-4.

Doporučená literatura:

LEINVEBER,J., P. VÁVRA. STROJNICKÉ TABULKY. Praha" ALBRA 2006, 3. vydání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: min. 16b - max 30b, písemka 10b, písemka 10b, semestrální projekt 10b Zkouška: písemná část(min 25b -max 50b), ústní (max. 20b)

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Normalizace (normy a jejich třídění dle ČSN a ICS). Výkresová dokumentace (výkresy ve strojnictví, rozdělení technických výkresů, formáty a úprava výkresových listů, popisové pole, seznamy položek textové údaje, opravy a změny na výkresech.). 2. Zobrazování na technických výkresech (pravoúhlé promítání, axonometrie, čáry, měřítka, písmo). Volba a počet obrazů. 3. Kreslení obrazů součásti. Pohledy, řezy a průřezy, jejích označování. Druhy řezů, kreslení průniků. 4. Kótování, základní pojmy, zapisování kót. Soustavy kót, kótování tvarových prvků strojních součástí. 5. Tolerování rozměrů, základní pojmy v lícování, jednotná soustava zapisování úchylek na výkresech, tolerování úhlů. Základy výpočtů rozměrových obvodů. Vyvolená čísla a normální rozměry. Předepisování úprav povrchu a tepelného zpracování. Jakost povrchu, posuzování drsností, označování drsností na výkresech. 6. Geometrické tolerance. Tolerování kuželů. 7. Rozdělení spojovacích částí. Šroubové spojení (rozteč, stoupání, rozdělení, šrouby, matice, podložky) jejich zobrazování (normální, zjednodušené, schematické) a kótování. Kreslení a kótování závitů. Tolerance, drsnost. 8. Strojní součásti (pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny), jejich rozdělení, zobrazování a kótování. 9. Převody (základní pojmy, rozdělení, zobrazení). Kreslení řemenic a řetězových kol. 10. Ozubená kola (rozdělení, základní pojmy, základní rozměry, základní výpočty pro čelní přímé a šikmé ozubení, pro kuželové přímé). Kreslení ozubených kol, kótování, vyplňování rohového razítka, zobrazování ozubeného soukolí. 11. Ložiska (kluzná, valivá), základní typy, označení dle katalogu, kreslení, pojištění a těsnění ložiskového prostoru. 12. Hřídele a osy. Základní pravidla, kreslení hřídelů a os, kreslení tvarových podrobností na hřídelích. 13. Nerozebíratelná spojení (spojení nýtováním, svářením, pájením a lepením). Základní pojmy, rozdělení, kreslení, označování na výkresech. 14. Základy 3D modelovaní v prostředí systému AUTODESK INVENTOR. 15. Vytváření součástí a sestav, vkládání součástí do sestavy, vazby v sestavě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní