632-2007/02 – Svařování a lepení (SAL)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity8
Garant předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět/mít znalosti z této problematiky: Základní metody svařování, pájení a lepení. Umět popsat vznik svarového (pájeného, lepeného) spoje. Znát příčiny vzniku vad ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Znát základní problematiku svařování jednotlivých vybraných materiálů. Umět popsat základní nedestruktivní metody zkoušení spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na základní metody svařování, pájení a lepení. Studenti budou umět popsat vznik svarového (pájeného, lepeného) spoje. Znát příčiny vzniku vad ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Studenti zvládnou základní problematiku svařování jednotlivých vybraných materiálů a budou schopni popsat základní nedestruktivní metody zkoušení spojů.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost. Skripta pro výuku svářečských inženýrů a technologů. Ostrava : ZEROSS, leden 2001. ISBN 80-85771-85-3 KUČERA, J. Teorie svařování (skripta). Ostrava : VŠB – TUO, 1991. KOUKAL, J., T. ZMYDLENÝ. Svařování I (skripta). Ostrava : VŠB – TUO, 2005. ISBN 80-248-0870-6. Nilsson T. Welding of AHSS/UHSS Steel - A uide for the automotive industry,SSAB Sweden 2012, ISBN 978-91-637-1857-1.

Doporučená literatura:

Samostudium problematiky (odborné časopisy, knihy, prezentace, kurzy, výstavy).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkouška má písemnou i ústní část Podmínky zápočtu (30b) 1x test 10b 1x test 10b 1x seminární práce včetně prezentace 10b

E-learning

not

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí v následujících oblastech: 1.MAG svařování uhlíkové oceli, prezentace, videoprogram,ukázky, vlastní zkoušení. 2.MIG svařování hliníkových slitin a korozivzdorné oceli, ukázky, vlastní zkoušení. 3.Svařování met. WIG/TIG, svařování el. odporem-prezentace, princip, použití, ukázky, vlastní zkoušení. 4.Test, Svařování obalenou elektrodou, ukázky, vlastní zkoušení. 5.Pájení Al slitin pomocí Zn-pájky,žárové nástřiky, princip, metody, použití - ukázky s Petrem Hermanem z fy WIRPPO, ukázky, vlastní zkoušení. 6.Svařování pomocí trubičkových drátů, princip, metody, použití -vlastní zkoušení. 7.Měření tvrdosti, destruktivní zkoušky, princip, použití,ukázky. 8.Svařování plastů, princip, metody, použití, ukázky. 9.Nedestruktivní zkoušení metodami VT, MT, PT, UT, RT-praktické ukázky 10.Technologie lepení, princip, metody, použití. 11.Praktické ukázky svařování plastů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní