632-2009/01 – Spoje automobilových konstrukcí (SAK)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity6
Garant předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR357 Ing. Michal Buráň, Ph.D.
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na konstrukci automobilových konstrukcí. Studenti se seznámí s moderními materiály používanými v automobilovém průmyslu a technologiemi vhodnými pro jejich spojování jako je svařování, lepení a nýtování. V průběhu předmětu se studenti seznámí s pevnostními výpočty svařovaných, lepených a nýtovaných spojů, označování spojů na výkresech. Dále bude řešena únosnost svařovaných spojů - sváry tupé, kulaté, bodové, děrované. V neposlední řadě se studenti seznámí se statikou a základy pružnosti pevnosti těchto spojů, mechanickými zkouškami svařovaných a lepených spojů a vyhodnocením vad těchto spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na konstrukci automobilových konstrukcí. Studenti se seznámí s moderními materiály používanými v automobilovém průmyslu a technologiemi vhodnými pro jejich spojování jako je svařování, lepení a nýtování. V průběhu předmětu se studenti seznámí s pevnostními výpočty svařovaných, lepených a nýtovaných spojů, označování spojů na výkresech. Dále bude řešena únosnost svařovaných spojů - sváry tupé, kulaté, bodové, děrované. V neposlední řadě se studenti seznámí se statikou a základy pružnosti pevnosti těchto spojů, mechanickými zkouškami svařovaných a lepených spojů a vyhodnocením vad těchto spojů.

Povinná literatura:

Učební texty dostupné z http://fs1.vsb.cz/~hla80/2009Svarovani/indexs.htm KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování, SNTL Praha, 1986. TURŇA, M.: Špeciálne technológie zvárania, ALFA Bratislava, 1989. Kuoppa J. and. col.:structural design and manufacturing in high-strength steel,Sweden SSAB,ISBN:978-91-637-1032-2,2012.

Doporučená literatura:

KUNCIPÁL, J. a kol.: Nové technologie ve svařování, SNTL Praha, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná i ústní zkouška Zápočet: testy - 2 x 9 bodů programy - 2 x 6 bodů

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Spoje v automobilech – obecné rozdělení, základní pojmy, rozebíratelnost spojů, vhodnost použití,… 2.Základní pojmy ze statiky a pevnosti – síla, napětí, moment, deformace, stupně volnosti, vazby,… 3.Způsoby namáhání součásti – tah, smyk, ohyb, krut, prutové soustavy, statický neurčité úlohy, prutové soustavy, … 4.Únava materiálu – tahová zkouška, vruby, trhliny, Wöhlerova křivka, vlivy na únavu součásti, … 5.Svařitelnost uhlíkových ocelí, výpočet teploty předehřevu 6.Svařitelnost nízkolegovaných ocelí 7.Svařitelnost vysokolegovaných ocelí a korozivzdorných ocelí 8.Šroubové spoje – rozdělení, použitelnost, statické výpočty, ... 9.Dynamické namáhání šroubových spojů – spoje s předpětím, cyklické namáhání, Haighův - Smithův diagram. 10.Čepové a kolíkové spoje - rozdělení, použitelnost, základní výpočty, ... 11.Spoje kolíky a pery – rozdělení, vhodnost použití, základní výpočty, … 12.Svěrné spoje – rozdělení, použití, základní výpočty, … 13.Nalisované spoje – tolerance, použití, vhodnost použití, základní výpočty, … 14.Lepené spoje – použití, lepidla, vhodnost použití, … Cvičení: Navrhování svařovaných konstrukcí – výběr základního a přídavného materiálu, proměnné svařovacího procesu. Únosnost svarových spojů – výpočty, svary tupé, koutové. Únosnost svarových spojů – výpočty svary bodové, děrové. Lepení – praktické lepení vybraných materiálů – kompozity, plasty, kovy. Svařování plastů. Označování svarů na výkresech. Jakost svarových spojů – VT . vizuální kontrola, vyhodnocení vad na vzorcích, stupně jakosti dle ČSN EN ISO 5817. Mechanické zkoušky svarů a lepených spojů. Zadání programu Specifikace postupu svařování – pWPS. Vypracování programu – volba přídavného materiálu, výpočty. Vypracování programu – vyplnění formuláře pWPS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TVA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní