632-2024/01 – Výrobní a materiálové technologie (VMT)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEG004 Ing. Tomáš Čegan, Ph.D.
JUR46 Ing. Jan Juřica, Ph.D.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen klasifikovat a objasnit jednotlivé výrobní a materiálové technologie, které se uplatňují v automobilovém průmyslu. Pozornost bude zaměřena zejména na výrobu a zpracování komponent na bázi kovů a jejich slitin (oceli, slitiny na bázi Al, Mg, Ti aj.). Student je schopen popsat princip a základní parametry jednotlivých technologií přípravy vybraných typů materiálů a rovněž definovat jejich výhody či nedostatky. Absolvent je taktéž schopen diskutovat o problematice vývoje nových materiálů pro tyto aplikace a současných trendech v automobilovém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Materiály a technologie, využívané v automobilovém průmyslu. Metalurgické technologie, prášková metalurgie, tvářecí procesy, injekční vstřikování kovů, technologie aditivní výroby.

Povinná literatura:

KURSA, M. a K. SKOTNICOVÁ. Prášková metalurgie, studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3378-1. RAMAKRISHNAN, P. Powder Metallurgy: For Automotive, Aluminium Alloys, Hard And Super Hard Materials. New Delhi: MedTech, 2013, 213 p. ISBN 9381714487. GIBSON, I., D. W. ROSEN, B. STUCKER a Mahyar KHORASANI. Additive manufacturing technologies. Third edition. Cham, Switzerland: Springer, [2021]. ISBN 978-3-030-56126-0.

Doporučená literatura:

YADROITSEV, Igor, Ina YADROITSAVA, Anton DU PLESSIS a Eric MACDONALD, ed. Fundamentals of laser powder bed fusion of metals. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, [2021]. Additive manufacturing materials and technologies. ISBN 978-0-12-824090-8. UPADHYAYA, G. S. Powder metallurgy technology. Cambridge: Cambridge International Science Publishing, 2002. ISBN 1-898326-40-1. HOSFORD, William F. a Robert M. CADDELL. Metal forming: mechanics and metallurgy. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-88121-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování laboratorních cvičení, odevzdání protokolů z laboratorních cvičení, seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metalurgické technologie přípravy odlitků (gravitační lití, odstředivé lití, squeeze casting, vysokotlaké odlévání, nízkotlaké odlévání, výroba kompozitů s kovovou matricí (MMC) z taveniny, stir casting, infiltrace, aj.), princip, výhody, materiály, aplikace. 2. Prášková metalurgie (výroba a testování práškových materiálů, formování práškových směsí, procesy slinování); izostatické lisování za tepla, kování. 3. Technologie aditivní výroby - aplikace v automotive (rozdělení technologií aditivní výroby, základní kroky v procesu aditivní výroby, metody powder bed fusion (DMLS, SLM, EBM, MJF), principy, materiály, následné zpracování, aplikace. 4. Injekční vstřikovaní kovů - fáze procesu, výhody, materiály, aplikace. 5. Tvářecí procesy (tváření za tepla a za studena, volné a zápustkové kování, protlačování, válcování tenkých plechů, plošné tváření, tváření vnitřním přetlakem (hydroforming), aj.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 2
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20 2
                Seminární práce Semestrální projekt 12  7 2
                Protokoly z laboratorních cvičení Laboratorní práce 18  13 2
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Max. 20 % omluvená účast Min. 80 % povinná účast na cvičeních • Absolvování laboratorních úloh, odevzdání protokolů • Absolvování testu a/nebo písemky • Vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MAP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní