632-2025/01 – Povrchová úprava karoserie automobilu (PUKA)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
SEH0029 MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se v tomto předmětu seznámí s technologiemi a postupy, které se využívají u povrchových úprav karoserií a automobilových dílů. V rámci studia student získá základní znalosti technologií přípravy různých typů povrchů materiálů, určených pro aplikací nástřiků a nátěrů. Získá také znalosti o ochraně povrchů proti korozi a oxidaci. Student se seznámí s technologickými postupy a časy, které je nutno dodržovat při nanášení jednotlivých typů povrchových úprav. Dále se seznámí s dokončovacími operacemi a získá přehled o postupech při opravách vad. V předmětu také získá znalosti o postupech při kontrolách kvality u povrchových úprav. Po absolvování předmětu by student měl samostatně zvládnout navrhnout technologický postup povrchový úprav různých typů dílů využívaných v automobilech a využít poznatky i z praktického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

1. Bezpečnost při práci s hořlavými látkami, barvami a ředidly a při nanášení povlaků. 2. Technologie využívané pro nanášení povlaků v malosériové a velkosériové výrobě. 3. Základní rozdělení povlakových materiálů a jejich nanášení na povrchy. Volba vhodného typu povlaku. 4. Lakovací boxy, přípravná pracoviště, přípravky. Práce a nastavení v lakovacím boxu, správné využití přípravků, nastavení lakovacího boxu pro vysoušení. Komponenty a příslušenství lakovacích boxů a jejich nastavení. 5. Práce s lakovacími pistolemi pro systém HLVP, správné nastavení, pracovní postupy, volba správného otryskávání, typy lakovacích pistolí pro systém HLVP 6. Antikorozní ochrana a předpříprava povrchu pro nanášení povlaků. 7. Předpříprava povrchu u komponent a karoserií automobilů, opravy vad povrchů před nanášením povlaků, řešení problémů. 8. Nanášení stříkacích tmelů a plničů, technologická příprava pro lakování, Lakování finálním nástřikem. Nanášení bezbarvých laků. 9. Technologické postupy pro dokončení a finalizaci povrchů, postupy pro opravy. 10. Progresivní technologie pro nanášení barev.

Povinná literatura:

DUFFY, J.E. Auto Body Repair Technology. Boston: Cengage Learning, 2020, 1088 p. AKAFUAH, N., S. POOZESH, A. SALAIMEH, G. PATRICK, K. LAWLER a K. SAITO. Evolution of the Automotive Body Coating Process—A Review. Coatings [online]. 2016, 6(2). ISSN 2079-6412. DOI: 10.3390/coatings6020024.

Doporučená literatura:

MOHYLA, M., Technologie povrchových úprav kovů. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006, ISBN 80-2481-2177.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování laboratorních cvičení. Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.