632-3001/01 – Technologie pro Rapid Prototyping I (ARKDM)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity6
Garant předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Klaus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Cílem předmětu je studenty seznámit s rapid technologiemi, tedy technologiemi pro prototypovou a kusovou výrobu dílů. Studenti budou na přednáškách seznámení se specifiky problematiky CNC obrábění. Výstupy z učení: Studenti po absolvování předmětu Technologie pro rapidprototyping CNC obrábění, pochopí problematiku CNC strojů, od výběru polotovaru, volby nástrojů a upínáni, odměřování součásti a nástrojů, přes řídicí systémy strojů až po samotné programování CNC obrábění. Studenti ze získaných znalostí budou schopni navrhnout technologické postupy výroby jednotlivých dílů, ať už kusové - prototypové výrobě, nebo i ve větších sériích. Studenti budou vědět rozdíly, mezi klasickým 3-osým a víceosým obrábění, a souvislosti s volbou stroje technologickými postupy. Studenti budou znát základní specifika víceosých obráběcích strojů a budou znát základní obsluhu těchto strojů. Výhodou tohoto nového předmětu, je, že studenti si ucelí své poznatky z oblasti technologičnosti výrobků, kdy budou reálně řešit problémy z oblasti kótování obrobku, technologičnosti návrhu 3D modelu, volby materiálu. A uzavře si jim tak kruh mezi návrhem, postupem výroby až po samotný hotový výrobek. Studenti budou muset kreativně zapojit tvůrčí myšlení k vytvoření obráběcích programů a ke změnám konstrukčního řešení navržených strojních dílů. V rámci cvičení budou studenti seznámení se základy programováním CNC strojů, jak v ISO kódech, tak i v řídicím systému Haidenhain. Studenti si budou procvičovat, ručním programováním, obrábění jednoduchých dílů. V průběhu cvičení si studenti ověří své programy reálných obráběcích 5-ti osých strojích a budou seznámeni se základy obsluhy nejmodernějších víceosých obráběcích strojů Litz LU-800 a Sahos FC3000. Získané dovednosti: Student si osvojí průpravnou část ovládání některých technologií rapid prototyping a CNC obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je studenty seznámit s rapid technologiemi, tedy technologiemi pro prototypovou a kusovou výrobu dílů. Studenti budou na přednáškách seznámení se specifiky problematiky CNC obrábění. Studenti po absolvování předmětu Technologie pro rapidprototyping CNC obrábění, pochopí problematiku CNC strojů, od výběru polotovaru, volby nástrojů a upínáni, odměřování součásti a nástrojů, přes řídicí systémy strojů až po samotné programování CNC obrábění. Studenti ze získaných znalostí budou schopni navrhnout technologické postupy výroby jednotlivých dílů, ať už kusové - prototypové výrobě, nebo i ve větších sériích. Studenti budou vědět rozdíly, mezi klasickým 3-osým a víceosým obrábění, a souvislosti s volbou stroje technologickými postupy. Studenti budou znát základní specifika víceosých obráběcích strojů a budou znát základní obsluhu těchto strojů. Výhodou tohoto nového předmětu, je, že studenti si ucelí své poznatky z oblasti technologičnosti výrobků, kdy budou reálně řešit problémy z oblasti kótování obrobku, technologičnosti návrhu 3D modelu, volby materiálu. A uzavře si jim tak kruh mezi návrhem, postupem výroby až po samotný hotový výrobek. Studenti budou muset kreativně zapojit tvůrčí myšlení k vytvoření obráběcích programů a ke změnám konstrukčního řešení navržených strojních dílů. V rámci cvičení budou studenti seznámení se základy programováním CNC strojů, jak v ISO kódech, tak i v řídicím systému Haidenhain. Studenti si budou procvičovat, ručním programováním, obrábění jednoduchých dílů. V průběhu cvičení si studenti ověří své programy reálných obráběcích 5-ti osých strojích a budou seznámeni se základy obsluhy nejmodernějších víceosých obráběcích strojů Litz LU-800 a Sahos FC3000. Student si osvojí průpravnou část ovládání některých technologií rapid prototyping a CNC obrábění.

Povinná literatura:

Vrabec, M. – Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha: ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8 Bilík, O. – Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9 MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, 103 s. ISBN 978-80-248-2329-4. APRO, Karlo. Secrets of 5-axis machining. New York: Industrial Press, c2009, x, 172 s. ISBN 978-0-8311-3375-7.

Doporučená literatura:

ADAMEC, J. Programování CNC systému SINUMERIK 810D/840D - frézování. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 147 s. ISBN 80-248-1136-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řezné materiály a řezné rychlosti pro CNC, obrobitelnosti, výkony a otáčky strojů, zatížení, obecné pojmy z obrábění. Řezné podmínky. 2. Základy CNC soustružení a vrtání, popis strojů a technologií, možnosti technologie, volba nulového bodu, transformace souřadných systému. 3. Základy CNC frézování. 4. Plošné systémy CNC. 5. Konstrukční řešení CNC obráběcích strojů. 6. Upínací systémy pro nástroje a polotovary pro CNC. 7. Specifické nástroje pro CNC frézování (tvarové frézy, závitníky, kulové frézy, vnitřní chlazení, apod). 8. Měření obrobků a nástrojů, použití sond, korekce nástroje, opotřebení a broušení nástroje, výměna nástrojů. 9. Odměřovací systémy pro kusovou stavbu, přípravky,… 10. Systémy řízení CNC strojů (obecný popis, Sinumerik, Fanug, aj.). 11. Řídicí systém Haidenhain. 12. CAD/CAM systémy, v rovině, prostoru, 5os, transformace SS. 13. HSC vysokorychlostní obrábění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.