632-3002/01 – Tvorba dokumentace v CAD systémech I (TDCSI)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity8
Garant předmětuIng. Michal Buráň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR357 Ing. Michal Buráň, Ph.D.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o způsobu návrhu součásti v CAD systému se zaměřením na konstrukčně technologické aspekty vznikající při návrhu a vývoji automobilu. Výstupy z učení: Studenti získají teoretické znalosti v oblasti CAD systémů, osvojí si způsoby 2D kreslení. Dále se studenti seznámí se 3D modelováním v prostředí CAD systému včetně využití generátoru rámových konstrukcí, design akcelerátoru pro návrh ozubených kol, šroubových spojení, pružin, atd. Získané dovednosti: Studenti získají praktické dovednosti v oblasti CAD systémů. Výstupy z modeláře studenti využijí při tvorbě výkresové dokumentace a grafických výstupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti v rámci studia tohoto předmětu aplikují znalosti technické dokumentace v prostředí CAD systémů. Získají znalosti o zpracování 2D dat a následně i 3D modelů. Studenti získají základní znalosti v oblasti tvorby výkresové dokumentace, modelování základních 3D objektů a tvorby sestav. Po absolvování předmětu budou schopni vytvořit 3D model, funkční sestavu a vypracovat výkresovou dokumentaci.

Povinná literatura:

DRASTÍK, F. Technické kreslení I.: pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. vyd. Ostrava: Montanex, 2005, 260 s. ISBN 80-722-5195-3. FOŘT P., KLETEČKA J.: Autodesk Inventor Adaptivní modelování v průmyslové praxi, 248 s, CP BOOKS, a. s., Brno, 2004, ISBN: 80-251-0389-7 CADARTIFEX. SOLIDWORKS 2017: A Power Guide for Beginners and Intermediate Users. 4th Edition. New York: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. ISBN 978-154305979.

Doporučená literatura:

FOŘT P., KLETEČKA J. AutoCad 2010, Brno, CPress, 2009, 384 s. ISBN: 978-80-251-2181-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu, seznámení s CAD softwarem (nastavení uživatelského prostředí, definování materiálových vlastností součásti, fyzikální vlastnosti modelu/sestavy) 2.Základy modelování, postup vytvoření kola automobilu s pneumatikou pomocí základních operací (Vysunutí, rotace, tažení, Šablonování) 3.Logické operace se součástmi (Sčítání a odčítání, tvorba děr a závitů, zaoblování a zkosení hran) 4.Tvorba žeber, vytváření pole prvků, zrcadlení prvků. 5.Tvorba geometricky složitých dílů, tvorba dílů pomocí tvarových ploch, postup návrhu těhlice automobilu. 6.Práce se sestavou a obsahovým centrem, vkládání strojních dílů (ložiska, šroubové spojení) 7.Tvorba součásti pomocí generátoru rámových konstrukcí- rámcová ukázka postupu při navrhování samonosného příhradového rámu automobilu. 8.Tvorba oz. kola a pružiny pomocí design akcelerátoru včetně definování materiálových a pevnostních vlastností. 9.Výkres součásti, nastavení výkresů, úprava výkresové šablony. 10.Výkres sestavy, kusovník, rozpiska. 11.Tvorba sestavy z jednoho náčrtu, tvorba součásti víceobjemovým tělesem. 12.Analýzy dopadu použitých materiálů na životní prostředí, napěťové analýzy v CAD prostředí, analýza proudění tekutin (postup návrhu chladiče automobilu). 13.Tvorba grafických výstupů, příprava scény, rendery. 14.Prezentace semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní