632-3003/01 – Programování pro experiment (PE)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuIng. Martin Juránek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Juránek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR286 Ing. Martin Juránek, Ph.D.
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Seznámit studenty se základy programování a naučit je pracovat v grafickém prostředí LabVIEW tak, aby byli schopni samostatně vytvářet vlastní aplikace pro sběr a základní zpracování dat. Výstupy z učení: Studenti v průběhu semestru pochopí základní principy programování a naučí se používat prostředí LabVIEW aplikovaně na měření parametrů experimentů. Naučí se pracovat s některými měřicími kartami, převádět měřené signály na měřené veličiny a dále je zpracovávat. Získané dovednosti: Programování grafického programovacího prostředí LabVIEW

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování a naučit je pracovat v grafickém prostředí LabVIEW tak, aby byli schopni samostatně vytvářet vlastní aplikace pro sběr a základní zpracování dat. Studenti v průběhu semestru pochopí základní principy programování a naučí se používat prostředí LabVIEW aplikovaně na měření parametrů experimentů. Naučí se pracovat s některými měřicími kartami, převádět měřené signály na měřené veličiny a dále je zpracovávat.

Povinná literatura:

VLACH, J., Viktorie, V., HAVLÍČEK, J. a VLACH, M. Začínáme s LabVIEW. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008, 247 s. ISBN 978-80-7300-245-9. BARTUŠEK, K. Měření v elektrotechnice. 2. přeprac. a dopl. vyd. V Brně: VUTIUM, 2010, 212 s. ISBN 978-80-214-4160-6. JOHNSON, Gary W. LabVIEW graphical programming: practical applications in instrumentation and control. New York: McGraw-Hill, c1994, xviii, 522 s. ISBN 0-07-032692-4.

Doporučená literatura:

JOHNSON, G. W. LabVIEW graphical programming: practical applications in instrumentation and control. New York: McGraw-Hill, c1994, xviii, 522 s. ISBN 0-07-032692-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet 80% účast na cvičení (povoleny 3 neomluvené absence) 2 x program formou práce na cvičení Rozdělení bodů: 1. program 30 bodů 2. program 70 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Seznámení s grafickým programovacím prostředím LabVIEW (uspořádání a obsluha LabVIEW, základní datové typy, smyčky, realizace základních matematických operací, zobrazení nápovědy, zobrazování výstupů na čelním panelu). 2.Datové pole (založení pole různých rozměrů z různých proměnných, vkládání a vybírání dat z pole, vyhledávání, a další operace s polem, generování jednoduchých signálů). 3.Grafické zobrazování (průběžný graf, graf pro zobrazení pole, nastavení, možnosti, PropertyNode objektů). 4.Program č.1–Vytvoření aplikace (základní matematické operace, generování signálů, zobrazovaní signálů, modifikace generovaných signálů za chodu). 5.Práce s textovým datovým typem (zobrazení, převod, vyhledávání v textu, převod čísla na číselný text, skládání textu, jak vyvolat čas a datum). 6.Slučování různých proměnných do clusteru (rozložení / složení clusteru, datový typ waweform, nastavení vlastností waweform, frekvenční analýza). 7.Ukládání a otevírání souborů 1 (textový soubor – ukládání jednou nebo kontinuálně, opakovaný zápis do souboru, načtení souboru – jednotlivých řádků, převedení načteného číselného textu do číselného pole). 8.Ukládání a otevírání souborů 2 (různé formáty ukládání číselných dat – Spreadsheet, TDMS, binárně). 9.Základy pro vytvoření pokročilejších aplikací (založení projektu, proměnné, vytvoření knihovny proměnných, přidání nové aplikace, vytvoření a práce se SubVI, generování *.exe souboru z vlastní aplikace). 10.Paralelní smyčky (předávání dat přes vyrovnávací paměť FIFO a pomoci proměnných). 11.Připojení měřicího zařízení (zprovoznění komunikace, čtení dat, přepočet signálu na měřenou veličinu, zobrazování a ukládání naměřených dat). 12.Program č.2 – Vytvoření aplikace (generování/měření a zobrazování signálů, průběžné zadávání parametrů z ovládacího panelu a ze souboru, ukládání dat a aktuálního nastavení, využití SubVI, vytvoření exe souboru). 13.Program č.2 – pokračování, dokončení. 14.Předvedení vytvořených projektů, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.