632-3008/01 – Předdiplomní praxe (PP)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR357 Ing. Michal Buráň, Ph.D.
HUV0007 Ing. Filip Huvar
JUR286 Ing. Martin Juránek, Ph.D.
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
SUC0037 Ing. Miroslav Suchánek
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
TRO04 Ing. Radim Trojan, Ph.D.
ZAP0078 MgA. Rostislav Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Cílem předmětu je získání konkrétních zkušeností z firemního prostředí, zkušeností z projektově a přísně termínovaných technických úkolů. Výstupy z učení: Student se naučí aplikovat získané poznatky při řešení úkolů z praxe. Získané dovednosti: Student si ověří získané schopnosti týmové práce, samostatného řešení problémů, prezentace výsledků

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je absolvování praxe na odpovídající technické pozici v průmyslovém podniku, nebo v prostředí VaV instituce při řešení konkrétních VaV projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: student řeší praktickou část své diplomové práce, absolvuje pravidelné konzultace u svého vedoucího, zápočet získá po odevzdání diplomové práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.