632-3010/02 – Prototypové technologie a materiály pro stavbu vozidel (PTMSV)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Seznámit studenty prototypové technologie a materiály pro stavbu vozidel. Studenti získají teoretické poznatky, které se naučí aplikovat při prototypové stavbě vozidla. Výstupy z učení: Studenti pochopí principy a oblasti použití technologií vhodných pro prototypovou a malosériovou výrobu, včetně jejich parametrů a charakteristik používaných materiálů. Získané dovednosti: Studenti dovedou aplikovat prototypové technologie a materiály při prototypové stavbě vozidel, konkrétně technologie montáže, ručního tváření, svařování-lepení a kompozitní materiály

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty prototypové technologie a materiály pro stavbu vozidel. Studenti získají teoretické poznatky, které se naučí aplikovat při prototypové stavbě vozidla. Studenti pochopí principy a oblasti použití technologií vhodných pro prototypovou a malosériovou výrobu, včetně jejich parametrů a charakteristik používaných materiálů. Studenti dovedou aplikovat prototypové technologie a materiály při prototypové stavbě vozidel, konkrétně technologie montáže, ručního tváření, svařování-lepení a kompozitní materiály

Povinná literatura:

KOUKAL, J. Svařování ocelových konstrukcí. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí, 2010. ISBN 978-80-904535-4-8. Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení: 800-789. Praha: ÚRS Praha, 2014. ISBN 978-80-7369-554-5.

Doporučená literatura:

Composite Technology, Prepregs and Monolithic Part Fabrication Technologies, Lengsfeld, Hauke, Wolff-Fabris, Felipe, Krämer, Johannes, Lacalle, Javier, and Altstädt, Volker, 2015, Pages: 221, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, eISBN: 978-1-56990-600-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní a písemná, obhajoba semestrálního projektu

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Montáž kompozitních dílů - postupy při slícování jednotlivých dílů karoserie, postupy při řešení problémů s rozměry. Metody řešení dílčích problémů při montáži. 2.Montáž podvozku - postup seřízení náprav na stanovenou geometrii, chyby při montáži, chyby při seřizování, utahovací momenty, kontrola. 3.Technologie ručního tváření. 4.Montáž potrubních systému pro rozvody kapalin a plynů ve vozidlech. 5.Lepení automobilových součástí - vhodnost a možnosti využití aplikace lepení. Princip spojování automobilových dílů, vysvětlení základních pojmů Adheze, Smáčivost, Koheze. 6.Základní rozdělení lepidel a zvolení správného lepidla - technologie lepení různých typů materiálů, povrchová úprava pro lepené spoje, typy lepených spojů. Nejčastější chyby u návrhu lepeného spoje. 7.Automobilová skla – prototypová technologie výroby automobilových skel metodika jejich testování a schvalování. Výměna skla, metodika lepení, používané materiály, povrchová úprava lepených ploch. 8.Technologie svařování příhradových konstrukcí - přenesení výrobního výkresu do procesu výroby. Přípravky, technologie, technika, problémy. 9.Technologie pro kontrolu svařenců využívané v prototypovém prostředí - využití měřících ramen při kontrole přesnosti výroby a porovnání s modelem. 10.Technologie svařování kovů a používané metody v prototypovém prostředí automobilového průmyslu – TIG, MIG, vhodnost svařovacích metod pro dílčí úkoly a jejich využití pro svařování rámů a karoserií, automatizace svařování pomocí robotů. 11.Pájené spoje v prototypové výrobě - vhodnost aplikace pájení, úprava pájených ploch, typy pájení. 12.Svařování a opravy plastových komponentů – technologie, metody svařování plastů, příprava svarových ploch, volba přídavného materiálu, problémy při svařování plastů, metodika. 13.Kompozitní materiály pro výrobu karoserií vozidel - technologie výroby a materiály negativních forem, technologie výroby a materiály pro karoserie, spojování kompozitních materiálů, práce s pryskyřicemi a tmely. 14.Materiály pro výrobu interiérů vozidel - technologie výroby interiéru, čalounění interiéru, metodika, návrh vhodných materiálů. Požadavky na materiály použité v interiéru vozidel.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: povinná účast 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl MI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku