632-3012/01 – Diplomový seminář I (DSI)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Cílem předmětu je zpracování části diplomové práce, zejména v teoretické části s konkrétním návrhem realizace praktické části, popřípadě se započetím praktické části práce. Výstupy z učení: Student se naučí aplikovat získané poznatky při řešení diplomové práce. Získané dovednosti: Student bude umět spojovat osvojené dovednosti a informace dle povahy řešeného inženýrského problému dle požadavků tématu diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Povinná literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou absolvování je semestrální práce , která je částí zadání diplomové práce studenta. V zápočtovém týdnu proběhne komisionální oponentura semestrální práce za účasti vedoucího diplomové práce. Oponentura je formou desetiminutové prezentace a diskuse.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je zpracování především teoretické části diplomové práce. Studenti jsou seznámeni s odbornými i formálními požadavky na diplomovou práci, se způsobem citace literatury, dále s nejdůležitějšími informačními zdroji, ať v tištěné formě, nebo v elektronické formě, které zahrnují oblast studijního oboru, v níž budou diplomovou práci zpracovávat. V další části předmětu pak studenti zpracovávají teoretickou (rešeršní) část své diplomové práce pod vedením příslušných vedoucích a vyučujícího předmětu. V případě, že to situace umožňuje, mohou studenti pracovat i na experimentální části diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.