632-3014/01 – Diplomový seminář I (DSI)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES0016 Ing. Marek Beseda
HUV0007 Ing. Filip Huvar
JUR286 Ing. Martin Juránek, Ph.D.
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
POL0309 Ing. Adam Polak
HAL03 Ing. Kateřina Rychlá, Ph.D.
SEH0029 MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
SUC0037 Ing. Miroslav Suchánek
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
ZAP0078 MgA. Rostislav Zapletal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Cílem předmětu je zpracování části diplomové práce, zejména v teoretické části s konkrétním návrhem realizace praktické části, popřípadě se započetím praktické části práce. Výstupy z učení: Student se naučí aplikovat získané poznatky při řešení diplomové práce. Získané dovednosti: Student bude umět spojovat osvojené dovednosti a informace dle povahy řešeného inženýrského problému dle požadavků tématu diplomové práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je zpracování části diplomové práce, zejména v teoretické části s konkrétním návrhem realizace praktické části, popřípadě se započetím praktické části práce.

Povinná literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná i ústní, zpracování a prezentace části diplomové práce

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je zpracování především teoretické části diplomové práce. Studenti jsou seznámeni s odbornými i formálními požadavky na diplomovou práci, se způsobem citace literatury, dále s nejdůležitějšími informačními zdroji, ať v tištěné formě, nebo v elektronické formě, které zahrnují oblast studijního oboru, v níž budou diplomovou práci zpracovávat. V další části předmětu pak studenti zpracovávají teoretickou (rešeršní) část své diplomové práce pod vedením příslušných vedoucích a vyučujícího předmětu. V případě, že to situace umožňuje, mohou studenti pracovat i na experimentální části diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku