632-3015/01 – Diplomový seminář II (DSII)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity20
Garant předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
ZAP0078 MgA. Rostislav Zapletal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Student bude umět popsat principy související s tématem své diplomové práce. Student bude umět kriticky zhodnotit literaturu související s tématem své diplomové práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student vypracuje zcela samostatně, podle individuálního zadání, diplomovou práci, pod metodickým dohledem vedoucího práce. Diplomová práce bude vypracovaná dle platných norem a zásad (včetně citací). Student tak prokáže schopnost orientovat se v zadaném odborném problému.

Povinná literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování diplomové práce, včetně prezentace

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je zpracování podstatné části diplomové práce. Studenti jsou seznámeni s odbornými i formálními požadavky na diplomovou práci, se zpracováním výsledků měření, dokumentace experimentu, které zahrnují oblast studijního oboru, v níž budou diplomovou práci zpracovávat. V další části předmětu pak studenti zpracovávají podstatnou (především experimentální) část své diplomové práce pod vedením příslušných vedoucích a vyučujícího předmětu. V případě potřeby studenti dále rozvíjí teoretické kapitoly diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku