632-3016/01 – CAD/CAM praktikum (CCP)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuIng. Radim Trojan, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radim Trojan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUV0007 Ing. Filip Huvar
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
TRO04 Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit, nejen za pomocí CAD/CAM programů, se specifickými znalostmi z oblasti progresivního CNC obrábění, které začínají už při jejich návrhu a končí zhotovením funkčních přesných dílů. Studenti budou v rámci cvičení prakticky se zapojením svých tvůrčích vlastností řešit specifické technické problémy. Studenti si absolvováním toho předmětu propojí své získané znalosti a zkušeností z předmětů z oblasti materiálů, technologii, designového a konstrukčního navrhování součástí i celků. V rámci předmětu CAD/CAM praktikum se studenti zapojí od tvorby 3D modelů, úpravy modelů pro potřeby výroby, tvorby složitějších programů pro obráběcí stroje, volbu technologických parametrů pro víceosé obráběcí stroje, až po samotné obrábění na 5-ti osých obráběcích strojích LITZ LU-800 a Sahos FC 3000. Velikou výhodou tohoto předmětů, je že studenti pochopí návaznosti jednotlivých konstrukčně - výrobních operací a budou moci být u zrodu součásti od návrhu, až po samotnou výrobu. Lépe tak pochopí veškerá úskalí této problematiky. Studenti si zdokonalí návrh 3D součástí, budou umět zvažovat i technologicko – výrobní aspekty, už při návrhu součásti, rozšíří si své znalosti z problematiky používání a vhodnosti řezných nástrojů a použití přípravků pro obrábění. Budou znát úskalí, vyplývající z víceosého obrábění tvarové složitých obrobků, jako jsou křivky modelů automobilů v měřítku apod. Studenti nabydou dovednosti návrhu a optimalizace součásti, ale rovněž návrhu vhodného způsobu výroby, volby nástrojů, přípravků, řezných parametrů a lépe také porozumí technologičnosti návrhu součásti a zdokonalí si své tak předchozí získané znalosti.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je studenty seznámit, nejen za pomocí CAD/CAM programů, se specifickými znalostmi z oblasti progresivního CNC obrábění, které začínají už při jejich návrhu a končí zhotovením funkčních přesných dílů. Studenti budou v rámci cvičení prakticky se zapojením svých tvůrčích vlastností řešit specifické technické problémy. Studenti si absolvováním toho předmětu propojí své získané znalosti a zkušeností z předmětů z oblasti materiálů, technologii, designového a konstrukčního navrhování součástí i celků. V rámci předmětu CAD/CAM praktikum se studenti zapojí od tvorby 3D modelů, úpravy modelů pro potřeby výroby, tvorby složitějších programů pro obráběcí stroje, volbu technologických parametrů pro víceosé obráběcí stroje, až po samotné obráběcí na 5-ti osých obráběcích strojích LITZ LU-800 a Sahos FC 3000. Velikou výhodou tohoto předmětů, je že studenti pochopí návaznosti jednotlivých konstrukčně - výrobních operací a budou moci být u zrodu součásti, od návrhu až po samotnou výrobu. Lépe tak pochopí veškerá úskalí této problematiky. Studenti si zdokonalí návrh 3D součástí, budou umět zvažovat i technologicko – výrobní aspekty, už při návrhu součásti, rozšíří si své znalosti z problematiky používání a vhodnosti řezných nástrojů a použití přípravků pro obrábění. Budou znát úskalí, vyplývající z víceosého obrábění tvarové složitých obrobků, jako jsou křivky modelů automobilů v měřítku apod. Studenti nabydou dovednosti návrhu a optimalizace součásti, ale rovněž návrhu vhodného způsobu výroby, volby nástrojů, přípravků, řezných parametrů a lépe také porozumí technologičnosti návrhu součásti a zdokonalí si své tak předchozí získané znalosti.

Povinná literatura:

Bilík, O., Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9 MAREK, J., UČEŇ, O. CNC obráběcí stroje. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, 103 s. ISBN 978-80-248-2329-4. ADAMEC, J. Programování CNC systému SINUMERIK 810D/840D - frézování. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 147 s. ISBN 80-248-1136-7. APRO, Karlo. Secrets of 5-axis machining. New York: Industrial Press, c2009, x, 172 s. ISBN 978-0-8311-3375-7

Doporučená literatura:

Vrabec, M.,Mádl, J.: NC programování v obrábění. Praha: ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná, zpracování programu CAM ve cvičení max. 100 bodů

E-learning

není

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Tvorba modelu vhodného pro obrábění na víceosých obráběcích strojích. 2.Úprava modelu pro potřeby víceosého CNC obrábění. 3.Technologické postupy návrhu výroby součásti. 4.Volba řezných podmínek a technologii pro obrábění. 5.Volba nástrojů a přípravku pro obrábění. 6.Tvorba programu pro obráběcí stroje za pomocí CAD/CAM programového vybavení. 7.Prototypovou výrobu dílů za použití vlastních vytvořených programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku