632-3018/01 – Kovové materiály a aditivní technologie (KMAT)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Čegan, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Čegan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEG004 Ing. Tomáš Čegan, Ph.D.
JUR46 Ing. Jan Juřica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 21+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -popsat základní vztahy mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi kovových materiálů připravených aditivními technologiemi. -charakterizovat vývoj mikrostruktury během solidifikace a tepelného zpracování produktů připravených aditivními technologiemi. -definovat výhody a nevýhody jednotlivých technologií. -popsat základní metody strukturně fázové analýzy pro materiály připravené aditivními technologiemi. -optimalizovat mikrostrukturu kovových materiálů pro navrhované aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět zahrnuje teoretické a praktické informace využívané během výroby a tepelného zpracování kovových materiálů připravených aditivní výrobou. Absolvent bude mít přehled o jednotlivých dostupných kovových materiálech, které se v současnosti připravují aditivními technologiemi. Pozornost bude především zaměřena na vztah mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi.

Povinná literatura:

POKLUDA, J., KROUPA, F. a L. OBDRŽÁLEK. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. Brno: Vysoké učení technické, 1994. ISBN: 80-214-0575-9. GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200.

Doporučená literatura:

FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1223-0. ENGLER, O. a V. RANDLE. Introduction to texture analysis: macrotexture, microtexture and orientation mapping. 2nd edition, Boca Raton: CRC Press, 2010. ISBN 9781420063653.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

1 semestrální projekt, absolvování laboratorních cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky 3D tisku, metody 3D tisku, základní klasifikace kovových materiálů. 2. Strukturní vlastnosti kovových materiálů - vazby mezi atomy, krystalové soustavy. 3,4. Binární diagramy, krystalizace, fázové přeměny, termodynamika, vliv použitých aditivních technologií na solidifikaci. 5. Mechanické vlastnosti materiálů - pevnost, pružnost, deformace, statické a dynamické zkoušení materiálů. 6. Strukturně fázová analýza kovových materiálů po aditivní výrobě - kvalitativní a kvantitativní charakterizace mikrostruktury. 7. Vstupní materiály pro aditivní technologie - vstupní prášky, výroba, charakterizace. 8. Vliv použité metody přípravy na mikrostrukturu, vztah mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi. 9. Přehled materiálů připravených aditivními technologiemi - oceli, superslitiny, Ti-slitiny, Al-slitiny, pseudoslitiny, disperzně zpevněné slitiny. 10.Mechanismy zpevnění kovových materiálů - precipitace, rekrystalizace, vliv aditivních technologií, tepelné zpracování 11.HIP- vliv izostatického lisování za tepla na eliminaci pórovitosti kovových materiálů připravených aditivními technologiemi a na mechanické vlastnosti. 12,13.- Reálné studie na produktech připravených aditivní výrobou - vliv jednotlivých parametrů tisku, vliv tepelného zpracování, mechanické vlastnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21 2
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních • Absolvování laboratorních úloh, odevzdání protokolů • Vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní