632-3301/02 – Prášková metalurgie (PM)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEG004 Ing. Tomáš Čegan, Ph.D.
JUR46 Ing. Jan Juřica, Ph.D.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -definovat a vysvětlit základní podmínky úspěšné aplikace technologie práškové metalurgie na výrobu materiálů a součástek -formulovat přednosti a nedostatky práškové metalurgie -posoudit a navrhovnout optimální technologie přípravy práškových materiálů -klasifikovat typické představitele jednotlivých technologií práškové metalurgie -posoudit a vyhodnotit vliv jednotlivých technologických parametrů na základní operace práškové metalurgie -optimalizovat materiálové a technologické parametry výroby

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Prášková metalurgie představuje progresivní technologii výroby konstrukčních a funkčních materiálů, které se nedají vyrobit klasickými postupy, případně lze práškovou metalurgií zpracovávat i klasické materiály s cílem zvýšení využití materiálů a snížení výrobních nákladů. Prášková metalurgie se uplatňuje mimo jiné i při výrobě široké škály materiálů pro elektrotechniku (kontaktní materiály, těžkotavitelné kovy, magnetické materiály apod.). V rámci magisterského studia je věnována zvýšená pozornost teoretickým základům slinovacích procesů.

Povinná literatura:

KURSA, M. a K. SKOTNICOVÁ. Prášková metalurgie, studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3378-1 FOLTÝNEK, J. Prášková metalurgie a základy procesu slinování. Brno: VUT, 2011. SAMAL, P. K. and J.h W. NEWKIRK, ed. ASM Handbook, Volume 7: Powder Metallurgy. Materials Park: ASM International, 2015. ISBN 978-1-62708-089-3.

Doporučená literatura:

GERMAN, R.M. Powder metallurgy and particulate materials processing: the processes, materials, products, properties, and applications. Princeton: Metal Powder Industries Federation, 2005. ISBN 0-9762057-1-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: •prezenční forma studia – 1 písemný test, 1 semestrální projekt; •kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: •ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

•Prezenční forma studia: absolvování laboratorních cvičení, test, vypracování semestrálního projektu na zadané téma. •Kombinovaná forma studia: vypracování rozšířeného semestrálního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Význam PM, vývoj, přednosti a omezení, výroba práškových kovů, rozdělení - Mechanické a fyzikálně mechanické způsoby výroby prášků (drcení, mletí, mechanické legování, atomizace vodou, plynem a odstředivou silou) - Chemické a elektrochemické procesy (redukce oxidů a sloučenin za sucha, karbonylový proces, elektrolýza vodných roztoků a tavenin - Základní (fyzikální) vlastnosti kovových prášků a metody jejich stanoven - Druhotné (technologické) vlastnosti prášků a metody jejich stanovení - Způsoby legování a mikrostruktura prášků, pojiva a lubrikanty, mísení a hodnocení práškových směsí - Základy procesů zhutňování práškových kovů v matricích – osové lisování, válcování, kování a protlačování práškových materiálů - Izostatické lisování za tepla a za studena, injekční vstřikování kovů, formování práškových kovů bez působení vnějšího tlaku - Základy procesů probíhajících při slinování (stadia slinování), přenos materiálu v jednosložkovém systému, vznik stykové plochy mezi částicemi a její růst (model dvou částic) - Zmenšení pórovitosti při slinování, slinování v heterogenním systému, slinování v systému s tekutou fází, aktivované slinování, technické zařízení a atmosféry používané v technologii PM - Výrobky PM na bázi Fe, korozivzdorných ocelí, slinované rychlořezné oceli, tvarové výrobky PM z neželezných kovů na bázi Cu, Al, Ti - Slinuté karbidy (výroba, charakteristika, rozdělení, použití), supertvrdé materiály - Kluzné materiály a spékaná ložiska, třecí materiály, spékané kovové filtry, magnetické materiály - Disperzně zpevněné slinuté materiály, kontaktní materiály (vlastnosti, rozdělení, výroba)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16 2
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Max. 20 % omluvená účast. Min. 80 % povinná účast na cvičeních. • Absolvování laboratorních úloh, odevzdání protokolů. • Absolvování testu a/nebo písemky. • Vypracování semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT + Nanotechnology 2025/2026 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT + Nanotechnology 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT + Nanotechnology 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní