633-0013/02 – Plasticity ()

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Deformation of single crystal. Contributions from grain size, precipitation and displacement to polycrystal. Analyses of recovery and recrystallization - theoretical models. Kinetics of recrystallization - Avrami model. Dynamic and metadynamic restoration processes. Viscous plastic deformation . Deformation-mechanism maps. Plasticity limit. Stress-strain distribution and hot plastic limit diagram. Simulation of forming processes.

Compulsory literature:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Plasticita kovů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1986. [3] ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Krystalická stavba kovů. Směry a roviny skluzu - skluzové systémy. Poruchy mřížky. Vakance. 2. Dislokace, jejich protínání. Vrstevné chyby. Napětí okolo dislokace a energie. Plastická deformace monokrystalu. Atermická a termická složka smykového deformačního napětí. 3. Plastická deformace polykrystalu. Přírůstky způsobené hranicemi zrn, legujícími prvky a precipitáty. 4. Křivka napětí –deformace. Základní matematické popisy. Výpočty pomocí lineární regresní analýzy. Určení konstanty k v Hollomonově rovnici a energie deformace. 5. Analýza křivky napětí-deformace dynamickým zotavením podle Sellarse. Ostatní analýzy (šplh hranových dislokací, pohybem skoků šroubových dislokací. 6. Garofalova aplikace. Metodika stanovení konstant, zejména aktivační energie. 7. Analýza křivek, řízených dynamickou rekrystalizací. 8. Matematická teorie kinetiky rekrystalizace- Avramiho rovnice. Úprava Avramiho rovnice. 9. Plastometrické simulace. Základní způsoby a matematické vyjádření napětí a deformace. Aplikovatelnost na reálné procesy tváření. 10. Vliv podmínek deformace na kinetiku dynamické rekrystalizace. Statická rekrystalizace po plastické deformaci za tepla. Vliv termomechanických podmínek na kinetiku statické rekrystalizace. Základní podmínky jevu superplasticita. 11. Difuzní mechanismus plastické deformace, vliv času a konstatnty relaxace na tvar výsledné rovnice. Difúzní tok kovu. Mezní plasticita – lom. Práce pro vznik trhliny. Křehký lom s plastickou zónou. 12. Mapy mechanizmů lomů. Mezní plasticita kovů. Způsoby matematického vyjádření. 13. Inženýrské materiály a jejich vlastnosti- Ashbyho mapy. 14. Ukazatel stavu napjatosti- Kolmogorov. Vliv druhého a třetího invariantu tenzoru napjatosti. Mezní stav napjatosti dle Mohra. Prostorová napjatost – rotační paraboloid.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.