633-0017/02 – Teorie tváření (Teot)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

definovat stavy napjatosti, pojmenovat způsoby deformace, popsat vztahy napětí-deformace, vyjmenovat hypotézy plastické deformace

Vyučovací metody

Anotace

Napjatost na obecné rovině, intenzita napětí a deformace, zákony plastické deformace, diferenciální rovnice rovnováhy sil, podmínky vzniku plastické deformace a mezní stavy, zpevňování a uzdravování, hypotézy mezního stavu napjatosti, stav napjatosti, a mezní plastičnosti, aplikace získaných teoretických znalostí na základní tvářecí pochody (válcování, kování, tažení, protlačování), simulace procesů tváření.

Povinná literatura:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1990. [3] FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje. Skriptum VUT Brno, 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické principy plastické deformace. Vnější a vnitřní síly. 2. Napětí na souřadných rovinách. Metoda řezů. Tři normálové a šest tečných složek napětí. 3. Napjatost v obecné rovině. Oktaedrická rovina. 4. Velikost normálového napětí . Hlavní normálová napětí. Elipsoid napjatosti. Hlavní tečná napětí. 5. Mohrovy kružnice. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. Napětí v oktaedrické rovině. 6. Grafické určení tečného napětí. Tenzorové vyjádření napjatosti. 7. Schémata hlavních napětí. Deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. 8. Intenzita napětí. Grafické řešení intenzity napětí různými metodami. 9. Ukazatel stavu napjatosti. Stavy napjatosti ( lineární, plošný- jak normálové tak i smykové napětí, prostorový). 10. Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Nástin řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. 11. Diferenciální rovnice rovnováhy v mezeře mezi válci při podélném válcování. 12. Deformace tvářeného tělesa. 13. Tenzorové vyjádření deformace, schémata deformací. Deformační rychlost. 14. Vztahy mezi napětím a deformací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku