633-0017/02 – Forming Theory (Teot)

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

define stress state, call manners of deformation, describe stress-strain conditions, enumerate hypotheses plastic deformation

Teaching methods

Summary

Stress conditions. Stress and strain. Laws of plastic deformation. Dislocations and diffusion mechanisms. Stress and strain determination. Limit states of elasticity and plasticity. Hypothesis of plastic deformation. Principles of strain hardening and restoration, deformation resistance. Limit diagrams. Applications of theory principles on general technology processes - rolling, forging, drawing, stamping and shaping.

Compulsory literature:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1990. [3] FOREJT, M. Teorie tváření a nástroje. Skriptum VUT Brno, 1991.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teoretické principy plastické deformace. Vnější a vnitřní síly. 2. Napětí na souřadných rovinách. Metoda řezů. Tři normálové a šest tečných složek napětí. 3. Napjatost v obecné rovině. Oktaedrická rovina. 4. Velikost normálového napětí . Hlavní normálová napětí. Elipsoid napjatosti. Hlavní tečná napětí. 5. Mohrovy kružnice. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. Napětí v oktaedrické rovině. 6. Grafické určení tečného napětí. Tenzorové vyjádření napjatosti. 7. Schémata hlavních napětí. Deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. 8. Intenzita napětí. Grafické řešení intenzity napětí různými metodami. 9. Ukazatel stavu napjatosti. Stavy napjatosti ( lineární, plošný- jak normálové tak i smykové napětí, prostorový). 10. Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Nástin řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. 11. Diferenciální rovnice rovnováhy v mezeře mezi válci při podélném válcování. 12. Deformace tvářeného tělesa. 13. Tenzorové vyjádření deformace, schémata deformací. Deformační rychlost. 14. Vztahy mezi napětím a deformací.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.