633-0022/02 – Controlled Forming ()

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Principles of control forming. Grain size, microalloying elements, strain behaviour, structure changes. Temperature conditions. Hardening and restoration processes, effective strain and softening ratio, deformation resistance. Influence of thermo-mechanical conditions on structure and mechanical properties. Simulation of processes. Advance development of control forming technology - rolling of flat products and profiles, forging.

Compulsory literature:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998) [2] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. Aleko, Praha, 1995. [3] LENARD, J.G., PIETRZYK, M., CSER, L. Mathematical and Physical Simulation of the Properties of Hot Rolled Products. Elsevier, 1999.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní podmínky řízeného tváření a cíle řízeného tváření – základní příklady. 2. Fázové přeměny v oceli a hnací síly přeměn. Segregace, rozhraní, precipitace. Dislokační hustota. 3. Velikost zrna. Mikrolegování. Ostatní metalurgické vlivy. 4. Teplotní podmínky řízeného tváření. Ohřev ( růst zrna, rozpouštění precipitátů). 5. Kinetika zpevňování. Mechanismy uzdravování. Precipitace. 6. Kinetika statické rekrystalizace. Kinetika precipitace. Přerušovaná deformace a podíl zbytkové deformace-matematické a grafické zobrazení. 7. Základní způsoby stanovení deformačního odporu. 8. Kritické teploty při tváření. Řízené ochlazování. 9. Rozdělení pochodů řízeného tváření podle různých hledisek. Napěťovo-deformační precipitace a konvenční řízené tváření. 10. Rekrystalizační řízené tváření. Dynamickou rekrystalizací řízené tváření. 11. Interakce mezi rekrystalizací a napěťovo-indukovanou precipitací. 12. Počítačová simulace a výstupy pro model sub-struktura. 13. Technologie řízeného tváření. 14. Plechy, pásy, profily.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.