633-0031/02 – Ekotechnika tváření (NT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude mít základní znalosti o vlivu jednotlivých technologií tváření na životní a pracovní prostředí, zabývá se vznikem a využitím odpadů vzniklých při tváření.

Vyučovací metody

Anotace

Přehled používaných technologií a postupů tváření a jejich rozbor z hlediska ekologického zatížení prostředí. Možnosti ochrany životního prostředí v tvářecích pochodech. Péče o pracovní prostředí, vodu, půdu a ovzduší. Ochrana před účinky hluku, vibrací, záření a sálavého tepla. Ekologicky šetrné technologie tváření a podmínky jejich zavádění. Snižování energetické náročnosti tváření. Využívání dotvářecí teploty pro následné tepelné zpracování. Vznik, využití a zpracování odpadů. Přehled zákonných norem a směrnic k ochraně životního prostředí v kovárnách, válcovnách, tažírnách a lisovnách.

Povinná literatura:

PECH, K. aj.: Ochrana životního prostředí. Ostrava : VŠB-TU, 1992 IPPC – zpracování železných kovů, MPO Praha, 2000 Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) v průmyslu neželezných kovů dle Směrnice Rady 96/61/ES

Doporučená literatura:

GREGER, M.: Teze jednotlivých přednášek

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test. Vliv technologie kování na životní prostředí

E-learning

e-learning: není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů o vlivu tváření na životní prostředí. Monitoring source of information and new tendency in forging.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Přehled používaných technologií a postupů tváření 2. Možnosti ochrany životního prostředí v tvářecích pochodech 3. Základní tendence a směry vývoje v tváření 4. Pracovní prostředí, voda, půda a ovzduší 5. Ochrana před účinky hluku, vibrací, záření a sálavého tepla 6. Vliv technologie tváření na pracovní a životní prostředí ve válcovnách 7. Ekonomické problémy ochrany životního a pracovního prostředí 8. Ekologicky šetrné technologie tváření a podmínky jejich zavádění.. 9. Snižování energetické náročnosti tváření 10. Odpady při tvářeni. Využití kovonosných odpadů 11. Odpadové hospodářství válcoven, kováren a tažíren 12. Okuje a jejich zpracování. Odpadní vody z válcoven 13. Manipulace a likvidace odpadů 14. Přehled zákonných norem a směrnic k ochraně životního prostředí v kovárnách Cvičení: 1 . Konvenční procesy tváření. 2. Protlačování oceli za studena. 3. Protlačování ocelí za tepla. 4. Tváření vysokotavitelných, práškových a kompozitních materiál 5. Technologie tváření výbuchem. 6. Elektromagnetické a elektrohydraulické tváření. 7. Strukturní superplasticita. 8. Izotermické a superplastické tváření 9. Výroba ocelových lahví, mlecích koulí a pluhových čepelí. 10. Hydrostatické protlačování za tepla a za studena.. 11. Plošné tváření.Hydromechanické tažení. 12. Tváření nových materiálů 13. Příčné klínové válcování. Tváření závitů. 14. Kování práškových konstrukčních ocelí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku