633-0033/02 – Nekonvenční tváření (NT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat nekonvenční postupy válcování, kování, tažení drátu a protlačování. Analyzovat vstupní polotovary pro nekonvenční technologie tváření. Student bude umět formulovat základní rovnice pro výpočet sil a energie. Navrhnout nové postupy tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Nové směry a vývoj v tváření. Analýza a inovace tvářených výrobků. Systémový model procesů tváření, systémový a metodologický základ projektování procesů tváření. Tváření velkými rychlostmi a velkou energií. Izotermické a superplastické tváření. Tváření ve vakuu, tváření ultrazvukem. Tváření materiálu v tixotropním stavu, hydromechanické tažení, izostatické lisování. Vybrané způsoby válcování, výbuchové tváření, tváření nekonvenčních polotovarů. Tvářecí stroje pro nekonvenční tváření.

Povinná literatura:

BŘEZINA, R. Speciální technologie. Ostrava : VŠB-TUO, 1987 PETRUŽELKA, J.: Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 2000, 148 s. KOCANDA, F. Tváření vysokými parametry. Praha : ČVUT, 1995, 150 s.

Doporučená literatura:

JÍLEK, L.: Speciální tvářecí postupy. Hutnické aktuality 1990, č. 7 VUHŽ, 43 s. Nekonvenčné technológie tvarnenia 1, 2, 3. Bratislava: DT Bratislava, 1985, 260s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test A: Tváření mikrolegovaných ocelí. Test B: Technologie válcování na planetových válcovacích stolicích

E-learning

e-learning: není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v tváření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Lokální pěchování a protlačování za studena. 2. Protlačování za tepla. 3. Protlačování slitin hořčíku. 4. Hydrostatické protlačování kovů a slitin. 5. Tažení drátů, tyčí a trubek. 6. Válcování pásů, tyčí a profilů. 7. Válcování železničních kol a obručí. 8. Válcování závitů. 9. Tváření na prodlužovacích strojích. 10. Úhlové protlačování (ECAP). 11.Vliv plastické deformace na strukturu. 12. Zotavení, rakrystalizace a růst zrna. 13. Konstitutivní rovnice. 14. Stanovení plasticity při tváření. Cvičení: 1.Databáze materiálů. 2. Materiály pro chladné koncentráty. 3. Dopad protlačování slitin hořčíku. 4. Lisy pro protlačování. 5. Modely pro predikci vývoje mikrostruktury. 6. Plastická deformace a deformační textura. 7. Deformace, rakrystalizace při nekonvenčním tváření oceli. 8.Rekrystalizace austenitu při válcování. 9. Simulace vývoje struktury. 10. Vliv válcování za studena a žíhání na vznik textury. 11. Rekrystalizační textura. 12. Tváření intermetalických slitin. 13. Tváření slitin titanu. 14. Kování nových materiálů na bázi titanu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku