633-0050/02 – Úvod do tváření ()

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět uvádí studenty přehledným způsobem do problematiky tváření materiálu. Vysvětluje základní pojmy a souvislosti, charakterizuje nejvýznamnější tvářecí technologie. Vytváří předpoklady pro snadnější porozumění a úspěšné zvládnutí návazných předmětů oboru.

Povinná literatura:

SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1988 ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B. Tváření oceli. Praha : SNTL, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Skladba a obsahová náplň předmětů katedry v daném oboru. Význam, současné postavení a perspektiva tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě 2. Sortimentní skladba tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 3. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství, obrábění, prášková metalurgie, svařování. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla 4. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Hypotézy vzniku plastické deformace 5. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů 6. Stav napjatosti a deformace, nerovnoměrná deformace, deformační tření, tvářecí teploty 7. Deformační rychlost. Energosilové parametry tváření: deformační odpor, síla a práce 8. Výchozí materiály a polotovary pro tváření, jejich úprava a ohřev před tvářením 9. Vliv tváření na vlastnosti kovu (makrostruktura, mikrostruktura, mechanické vlastnosti). Ochlazování tvářených výrobků a možnosti jeho řízení. 10. Úvod do válcování: výrobní zařízení válcoven, teoretické základy válcování 11. Podstata technologie válcování dlouhých a plochých vývalků 12. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů (kování, tažení, protlačování) 13. Nástin výroby svařovaných a bezešvých trubek. Kombinované a nekonvenční tvářecí pochody. Vývojové tendence tváření 14. Možnosti zvyšování užitných vlastností tvářených výrobků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 12  0
                Písemka Písemka 18  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku