633-0051/02 – Metalurgické technologie ()

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje studentům přehledné znalosti o teoretické podstatě a praktických aplikacích základních metalurgických technologií.

Povinná literatura:

ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B. Tváření oceli. Praha : SNTL, 1988 SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Ostrava : VŠB-TO Ostrava, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a postavení metalurgie v soudobém průmyslu. Charakteristika a rozdělení metalurgických technologií.. Ocel – moderní materiál nevyčerpatelného inovačního a ekologického potenciálu. 2. Ocel a udržitelný rozvoj společnosti. Fyzikálně chemická podstata oceli. Rozdělení oceli podle chemického složení a uživatelských vlastností. Vývojové tendence 3. Struktura hutnického výrobního cyklu. Rudný pochod integrované hutě a šrotový pochod minihutě. Jejich technické, ekologické a ekonomické ukazatele. 4. Metalurgická podstata výroby surového železa ve vysoké peci a oceli kyslíkových konvertorech a elektrických obloukových pecích. Náhrada koksu prachovým uhlím. Přímá výroba železa z rud tavnou a přímou redukcí. 5. Sekundární metalurgie, její význam pro výslednou jakost oceli a návazné plynulé odlévání. Mimopecní úprava surového železa. Rafinace oceli vakuováním, inertním plynem, dmýcháním prachových látek a dalšími postupy. 6. Odlévání oceli. Odlévání do kokil. Krystalizace, struktura a průběh tuhnutí ingotů. Uklidněná, neuklidněná a polouklidněná ocel. 7. Plynulé odlévání, jeho význam, přednosti a další rozvoj. Těsná vazba plynulého odlévání s následným tvářením. Odlévání polotovarů tvarově blízkých konečným produktům. 8. Význam a postavení tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 9. Přehled sortimentu tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství,obrábění, prášková metalurgie, svařování. 10. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla. Pružná a plastická deformace. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Podmínky vzniku plastické deformace. 11. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů. 12. Termomechanické a energosilové parametry tváření. Výchozí polotovary a jejich úprava před tvářením. Metalurgické základy ohřevu. Vliv tváření na vlastnosti kovů. 13. Teoretické základy válcování. Válcování předvalků, dlouhých a plochých vývalků. Nástin výroby bezešvých a svařovaných trubek. 14. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů: volné a zápustkové kování, tažení drátu a tyčí, protlačování. Vývojové tendence tváření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku