633-0402/02 – Tváření neželezných kovů (TVANEKOV)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
KOC15 doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat kovy a slitiny neželezných kovů pro tváření. Popsat postup výroby vstupních polotovarů. Identifikovat mechanické vlastnosti neželezných kovů. Řešit základní rovnice pro výpočet síly a deformační práce. Volit vhodné postupy tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Význam, vlastnosti a použití tvářených výrobků z neželezných kovů a slitin. Přehled vyráběného sortimentu a jeho členění. Fyzikálně-mechanické základy tváření neželezných kovů. Technologická tvařitelnost těžkých, lehkých, vzácných a ušlechtilých kovů. Zvláštnosti výrobních technologií a postupů (válcování, kování, protlačování, tažení, výroba trubek a tenkostěnných profilů) uplatňovaných při tváření neželezných kovů na bázi mědi, niklu, zinku, hliníku, hořčíku a titanu. Tvářecí stroje a nástroje. Tváření práškových kovů, tepelné zpracování a povrchová úprava tvářených výrobků z neželezných kovů. Ekologické problémy tváření neželezných kovů.

Povinná literatura:

MICHNA, S. a další. Encyklopedie hliníku. ALCAN, Edin Prešov 2005 SEDLÁČEK, V. : Neželezné kovy a slitiny. Praha : SNTL, 1979

Doporučená literatura:

ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha : SNTL, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test 1. Slitiny mědi, chemické složení, struktura a vlastnosti Test 2. Tvařitelnost slitiny Al4Cu1,5Mg. Seminární práce : Superplasticita slitiny titanu Ti6Al4V.

E-learning

e-lerning: není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v tváření neželezných kovů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Neželezné kovy a slitiny. 2. Termomechanické zpracování neželezných kovů. 3. Vývoj mikrostruktury, vlastnosti a tvařitelnost neželezných kovů. 4. Plastická deformace, zotavení, rekrystalizace a růst zrn. 5. Změna mikrostruktury při plastické deformaci za studena. 6. Vyhodnocení tvarovatelnosti. 7. Superplastické chování neželezných kovů a slitin. 8. Hliník, hliníkové slitiny a slitiny hořčíku. 9. Slitiny mědi. 10. Nikl, slitiny titanu a vysokotavitelné kovy. 11. Protlačování za tepla hliníkových slitin. 12. Válcování a kování hliníku a hliníkových slitin. 13. Válcování, kování a vytlačování mědi a slitin mědí. 14. Tepelné zpracování neželezných kovů. Cvičení: 1. Struktura a vlastnosti neželezných kovů. 2. Chemické složení slitin mědi. 3. Vlastnosti mědi po válcování za tepla. 4. Mikrostruktura mědi po válcování za studena a po izotermickém žíhání. 5. Slitiny hořčíku. Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin. 6. Slitiny hliníku. 7. Precipitace ve vysoce pevných slitinách hliníku. 8. Kování a válcování titanových slitin. 9. Tažení wolframových drátů. 10. Válcování a kování molybdenu 11. Tváření paměťových slitin. 12. Tváření niklu a superslitin. 13. Tepelné zpracování slitin titanu. 14. Počítačové modelování struktury a mechanických vlastností neželezných kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku