633-0403/01 – Výrobní technologie II - Tváření materiálu (VTTM)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: Vymezit technologii tváření vůči konkurenčním technologiím tvarování Diskutovat o významu a perspektivách oceli Vyjádřit termomechanické veličiny ve tváření Popsat technologie tváření (válcování, kování, tažení drátu, protlačování) Řešit základní příklady z technologické praxe (výpočet deformací, záběrových podmínek při válcování, délky pásma deformace) Objasnit základní strukturotvorné děje při tváření za tepla a za studena Aplikovat základní zákony plastické deformace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět uvádí studenty přehledným způsobem do problematiky tváření materiálu. Vysvětluje základní pojmy a souvislosti, charakterizuje nejvýznamnější tvářecí technologie. Vytváří předpoklady pro snadnější porozumění potřebám svářečských technologů v návaznosti na studentem studovaný obor (tepelná technika, výroba železa a oceli, slévárenství).

Povinná literatura:

1.PEJČOCH, O., Tváření kovů. Skripta VŠB, Ostrava 1979 2.SOMMER, B., Technologie tváření kovů. Skripta VŠB, Ostrava 2003 3.KLIBER, J. Základy tváření kovů, Skriptum VŠB Ostrava, 1975.

Doporučená literatura:

1.ŽÍDEK, M., KUŘE, F., Válcování, skripta VŠB-TU Ostrava, 1983, 1. vydání 2.DOBRZANSKI, A. L., Materiały inženyrskie i projektowanie materiałowe, WNT, Gliwice- Warszawa, 2006, ISBN 83-204-3249-9 3.MARCOL, J., Tažený ocelová drát - 1 a 2 díl, ŽDB 1996, 4.ŽÍDEK M: Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena, Aleko, Praha, 1995, ISBN 80-85341-45-x 5.PTÁČEK, L., a kol., Nauka o materiálu I. a II., akademické nakladatelství CERM, Olomoučany, 2001, ISBN 80 -7204-193-2 6.HAŠEK, V., a kol., Kování, SNTL, Praha 1965, ISBN 04-233-65 7.RÉDR, M., PŘÍHODA, M., Základy tepelné techniky, SNTL, Praha 1991, ISBN 04-413-91

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

6. cvičení – test Výpočty velikosti deformace (5 bodů) 8. cvičení – test Výpočty pásma deformace a záběru při válcování (5 bodů) 11. cvičení – test Excel (graf se dvěmi nezávislými proměnnými s podmínkovou funkcí) (5 bodů) 5 programů (5x3 body)

E-learning

V současné době se připravují studijní opory v českém jazyce. Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces v předmětu e-mailu uvádějte zkratku předmětu VTTM.

Další požadavky na studenta

Teoretická připravenost na cvičení (bude namátkově kontrolována). Docházka na cvičeních min 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod (vymezení pojmu tváření, základní pojmy, královna ocel). 2. Základy teorie tváření 1 (krystalová stavba kovů, mechanismus plastické deformace, hypotézy plasticity). 3. Základy teorie tváření 2 (napětí, deformace, deformační tření, odpor a rychlost, stavy napjatosti a deformace, základní zákony plastické deformace). 4. Metalurgická tvařitelnost (zpevňování oceli, uzdravovací procesy v oceli, vliv chemického složení, strukturního stavu, teploty, deformační rychlosti a deformace na tvařitelnost, základy řízeného tváření ocelí 5. Ohřev kovů (tvářecí teploty, fyzikální základy ohřevu, průvodní jevy ohřevu, způsoby ohřevu, pece). 6. Válcování 1 (teoretické aspekty válcování, pásmo deformace, záběr kovu, rozdělení válcoven, vybavení válcoven) 7. Válcování 2 (nejvýznamnější válcovny ČR). 8. Kování 1 (základy kování, volné kování, stupeň prokování). 9. Kování 2 (zápustkové kování, vybavení kováren, nejvýznamnější kovárny ČR). 10. Tváření za studena 1 (povrchové úpravy před tvářením). 11. Tváření za studena 2 (válcování, tažení drátu, protlačování). Cvičení 1. www.worldsteel.org – práce s databází (Program: Světová výroba oceli) 2. Krystalová stavba kovů (Program: Skluzové roviny) 3. Výpočty velikosti deformace 4. Výpočty velikosti deformace 5. Zákon zachování objemu – laboratorní cvičení (Program) 6. Výpočty pásma deformace a záběru při válcování 7. Záběr kovu na hladkých válcích – laboratorní cvičení (Program) 8. Výpočet stupně prokování 9. Exkurze 10. Metalurgická tvařitelnost (Program –Mapy deformačních odporů– Excel) 11. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2009/2010 letní