633-0406/02 – Technologie válcování (TV)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
RUS37 Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat stěžejní technologie válcování za tepla i za studena; - praktikovat nabyté znalosti při základních operacích podélného válcování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na technologické aspekty válcování kovových materiálů (zvláště ocelí) za tepla i za studena.

Povinná literatura:

KOLLEROVÁ, M. a kol.: Valcovanie. Bratislava: ALFA, 1991.

Doporučená literatura:

ŽÍDEK, M., KUŘE, F.: Válcování. Ostrava : VŠB, 1983. MACHEK, V.: Tenké ocelové pásy a plechy válcované zastudena. Praha :SNTL, 1987. GREGER, M. a kol.: Tváření kovů (sbírka úloh a příkladů pro cvičení). Ostrava : VŠB-TU, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

4 bodově hodnocené programy příslušných experimentů v průběhu výuky

E-learning

přednášky v PDF

Další požadavky na studenta

Docházka na cvičení minimálně 70%. Absolvovaní testů a odevzdání programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Sortiment tvářených výrobků. 2. Válcovací tratě – typy. 3. Válcovací tratě – vybavení. 4. Základy podélného válcování. 5. Předvalky – plynulé odlévání, tváření. 6. Válcování tlustých plechů. 7. Válcování pásů za tepla. 8. Ploché výrobky válcované za studena. 9. Válcování tvarových tyčí a profilů. 10. Válcování drátu. 11. Výroba bezešvých trubek. 12. Výroba svařovaných trubek. Cvičení 1. Výpočty rozměrových změn, velikostí deformace, deformačních koeficientů a ověření zákona zachování objemu materiálu při válcování. 2. Válcování olověné bramky na plech požadovaných rozměrů (program). 3. Výpočty parametrů pásma deformace a záběrových podmínek kovu ve válcích při válcování. 4. Experimentální stanovení součinitele tření při válcování za studena – využití klínovitého vzorku a bramky z olova. 5. Ověření závislosti šíření na šířce pásu válcováním trojúhelníkových vzorků (program). 6. Praktické stanovení závislosti předstihu na tloušťce provalku a mazání (program). 7. Výpočet energosilových parametrů při válcování. 8. Praktické ověření energosilových parametrů na laboratorní válcovací trati, spojené s vyhodnocením teplotně deformačních podmínek válcování a jejich vlivu na mikrostrukturní a mechanické vlastnosti za tepla tvářené oceli – experiment prakticky zabere 3 cvičení (program).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku