633-0408/02 – Kovárenské technologie (KT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat zařízení volných a zápustkových kováren. Vyjmenovat kovací stroje. Identifikovat základní typy volných a zápustkových výkovků. Navrhovat a řešit postupy ohřevu v kovárnách. Volit technologické postupy kování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá vlivem fyzikálních, mechanických a metalurgických parametrů kování na strukturu a vlastnosti volných a zápustkových výkovků. V technologické části je pozornost zaměřena na ohřev oceli, tvářecí stroje a zařízení kováren, na požadavky na vstupní polotovary pro kování, technologické postupy výroby volných a zápustkových výkovků, tepelné zpracování a zkoušení výkovků.

Povinná literatura:

ELFMARK, J. Tváření kovů. SNTL. Praha 1992, 524 s. HAŠEK, V. Kování. SNTL. Praha 1968, 730 s.

Doporučená literatura:

BOHÁČEK, J; SOMMER, B. Výkovky-konstrukce, použití. SK ČR, Praha 1994, 95 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test Seminární práce

E-learning

Je k dispozici :http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/633-Greger-Kovani.pdf

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v kování

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled do kovárenských technologií. 2. Kovářské stroje a nástroje. 3.Buchary a lisy. 4. Materiály pro kování ze tepla. 5.Volné kování. 6. Základní kovářské operace. 7.Zápustkové kování na bucharech a lisech. 8. Kování na kovacích válcích. 9. Válcování kroužků a obručí. 10. Kování na rotačních kovacích strojích. 11. Radiální kování. 12. Kování na strojích GFM. 13. Přesné kování. 14. Kování prášků. Cvičení 1.Určení součinitele tření v pěchovaném výkovku. 2. Příklad pěchování hliníkového kroužku. 3. Určení napětí při pěchování válce. 4. Příklad-pěchování válečkù z oceli. 5. Kovací lisy. 6. Příklad - vypočet požadované síly lisu. 7. Pěchování na bucharu. 8. Příklad-kování na bucharu. 9. Výběr velikosti ingotu. 10. Kování uhlíkových a legovaných ocelí. 11. Zařízení pro tepelné zpracování. 12. Ohřev v kovárnách.13. Druhy kovacích zápustek. 14. Kování v otevřených zápustkách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku