633-0409/01 – Tváření neželezných kovů (TNK)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat kovy a slitiny neželezných kovů pro tváření. Popsat postup výroby vstupních polotovarů. Identifikovat mechanické vlastnosti neželezných kovů. Řešit základní rovnice pro výpočet síly a deformační práce. Volit vhodné postupy tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Význam, vlastnosti a použití tvářených výrobků z neželezných kovů a slitin. Přehled vyráběného sortimentu a jeho členění. Fyzikálně-mechanické základy tváření neželezných kovů. Technologická tvařitelnost těžkých, lehkých, vzácných a ušlechtilých kovů. Zvláštnosti výrobních technologií a postupů (válcování, kování, protlačování, tažení, výroba trubek a tenkostěnných profilů) uplatňovaných při tváření neželezných kovů na bázi mědi, niklu, zinku, hliníku, hořčíku a titanu. Tvářecí stroje a nástroje. Tváření práškových kovů, tepelné zpracování a povrchová úprava tvářených výrobků z neželezných kovů. Ekologické problémy tváření neželezných kovů.

Povinná literatura:

MICHNA, S. a další. Encyklopedie hliníku. ALCAN, Edin Prešov 2005 SEDLÁČEK, V. : Neželezné kovy a slitiny. Praha : SNTL, 1979

Doporučená literatura:

ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha : SNTL, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test 1. Slitiny mědi, chemické složení, struktura a vlastnosti Test 2. Tvařitelnost slitiny Al4Cu1,5Mg. Seminární práce : Superplasticita slitiny titanu Ti6Al4V.

E-learning

e-lerning: není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v tváření neželezných kovů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Neželezné kovy a slitiny. 2. Termomechanické zpracování neželezných kovů. 3. Vývoj mikrostruktury, vlastnosti a tvařitelnost neželezných kovů. 4. Plastická deformace, zotavení, rekrystalizace a růst zrn. 5. Změna mikrostruktury při plastické deformaci za studena. 6. Vyhodnocení tvarovatelnosti. 7. Superplastické chování neželezných kovů a slitin. 8. Hliník, hliníkové slitiny a slitiny hořčíku. 9. Slitiny mědi. 10. Nikl, slitiny titanu a vysokotavitelné kovy. 11. Protlačování za tepla hliníkových slitin. 12. Válcování a kování hliníku a hliníkových slitin. 13. Válcování, kování a vytlačování mědi a slitin mědí. 14. Tepelné zpracování neželezných kovů. Cvičení: 1. Struktura a vlastnosti neželezných kovů. 2. Chemické složení slitin mědi. 3. Vlastnosti mědi po válcování za tepla. 4. Mikrostruktura mědi po válcování za studena a po izotermickém žíhání. 5. Slitiny hořčíku. Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin. 6. Slitiny hliníku. 7. Precipitace ve vysoce pevných slitinách hliníku. 8. Kování a válcování titanových slitin. 9. Tažení wolframových drátů. 10. Válcování a kování molybdenu 11. Tváření paměťových slitin. 12. Tváření niklu a superslitin. 13. Tepelné zpracování slitin titanu. 14. Počítačové modelování struktury a mechanických vlastností neželezných kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku