633-0410/02 – Kalibrace (KAL)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Kubina, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB66 Ing. Tomáš Kubina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - vyjmenovat a popsat základní tvary kalibrů a kalibračních řad. - identifikovat vstupní a výstupní parametry ovlivňujících kalibraci válců. - řešit součinitel prodloužení a stykové plochy v kalibrech. - volit vhodné kalibrační řady podle výsledné tvarové oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět úzce navazuje na předmět Technologie válcování. Řeší tok kovu při podélném válcování v kalibrech. Podává specializované znalosti o návrhu kalibrů, kalibračních řad a zákonitostech válcování tvarových profilů.

Povinná literatura:

NIKEL, Z.: Základy kalibrace válců, I. díl. Skripta VŠB - TU Ostrava, 1980 NIKEL, Z.: Kalibrace speciálních profilů, Skripta VŠB - TU Ostrava, 1980

Doporučená literatura:

DANCHENKO, V. aj.: Technologia i modelowanie procesów walcowania w wykrojach. Polytechnika Czenstochowa, Czenstochova, 2002 KÖSTERS, F.: Walzwerke für Profil- und Stabstahl. Düsseldorf, Verlag Stahleisen, 1971. KOLLEROVÁ, M., ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., POČTA, B.: Válcovanie. Bratislava, Alfa, SNTL 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

5 bodově hodnocených programů

E-learning

-

Další požadavky na studenta

-

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Kalibr, jeho části, geometrie kalibru, předválcovací kalibry, přípravné kalibry 2. Kalibry hotovní a předhotovní - rozměrová charakteristika 3. Geometrie kalibrovaného válce, rotační dvojparaboloid 4. Horní tlak, spodní tlak, neutrální osa kalibru 5. Pravidla pro umístění kalibrů na těle válce, životnost válce 6. Tok materiálu v kalibrech, nerovnoměrná deformace v prodlužovacích kalibrech 7. Chování kalibrovaného válce při zatížení válcovací silou, šíření v kalibrech 8. Styková plocha provalku se stěnami kalibru 9. Kalibrační řada - obecné zákonitosti 10. Základy kalibrace tyčové oceli I, U a kolejnic, univerzální širokopřírubové nosníky 11. Tvarování plochých vývalků při výrobě ohýbaných profilů, Zvláštní případy kalibračních postupů - např. zakružování apod. Cvičení: 1. Konstrukce základních prodlužovacích kalibrů 2. Technický výkres základních prodlužovacích kalibrů - protokol 3. Konstrukce hotovního a předhotovního kalibru, součinitel teplotní roztažnosti 4. Výpočet obvodové rychlosti, stanovení pracovního průměru válců, horní a dolní tlak 5. Stanovení těžiště kalibru 6. Určení nerovnoměrné deformace - protokol 7. Stanovení stykové plochy grafoanalytickou metodou 8. Grafické stanovení stykové plochy - protokol 9. Kalibrace blokovny - protokol 10. Kalibrace při válcování drátu - protokol. 11. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku