633-0413/01 – Specifické materiály v automobilovém průmyslu (SMAP)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
RUS37 Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat základní pojmy v oblasti tváření materiálu používaného v automobilovém průmyslu - popsat kinetiku uzdravovacích procesů a tradiční i moderní kovové materiály používané v automobilovém průmyslu - charakterizovat vybrané polymerní materiály používaných v automobilovém průmyslu, jejich výrobu, vlastnosti a aplikace - charakterizovat vybrané nekovové materiály používané v automobilovém průmyslu, jejich výrobu, vlastnosti a aplikace - definovat funkci a složení katalyzátoru – katalytické nosiče, aktivní látky - popsat elektrochemické procesy v galvanických článcích

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní mechanismy a zákonitosti plastické deformace. Klasifikace uzdravovacích procesů. Válcované ploché výrobky (karoseriové plechy, pásy). Válcování a tažení dlouhých výrobků – profilů, drátu a trubek. Termomechanické zpracování tradičních i moderních ocelí, zejména typu IF, BH, DP, TRIP, CP, mikrolegovaných a martenzitických. Povrchové úpravy tvářených výrobků (protikorozní ochrana aj.). Výroba, vlastnosti a zpracování nekovových materiálů používaných v automobilovém průmyslu. Technická keramika, sklo, elektrolyty a polymery včetně kompozitů. Katalyzátory, katalytické nosiče, aktivní látky. Konvenční a alternativní zdroje energie využívané v automobilové dopravě. Provozní kapaliny a pohonné hmoty.

Povinná literatura:

[1] FŰRBACHER, I. a kol. Lexikon technických materiálů. Praha : Verlag Dashöfer, 2007. [2] KOLLEROVÁ, M. a kol. Valcovanie. Bratislava : ALFA, 1991. [3] MLEZIVA, J., ŠŇUPÁREK, J. Polymery: výroba, struktura, vlastnosti a použití. Sobotáles, Praha, 2000. [3] DUCHÁČEK, V. Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/ [4] DUCHÁČEK, V. Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/ [5] KOUBEK J., KRAUS M., SCHNEIDER P. Technická katalýza. Skripta VŠCHT, Praha.

Doporučená literatura:

[1] GREGER, M., KLIBER, J., KUŘE, F., SCHINDLER, I. Tváření kovů (sbírka úloh a příkladů pro cvičení). Ostrava :ES VŠB-TUO, 1999. [2] FILIPI, B. Nauka o materiálu, VŠB – TUO, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2003. [3] FILIPI, B. Plasty, VŠB – TUO, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2003. [4] SKRBEK, B. Materiály pro konstrukční aplikace. Liberec : ES TUL, 2003. [5] Modul CN5 a CN6 http://projekt150.ha-vel.cz/node/24

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 bodově hodnocené programy příslušných experimentů v průběhu výuky

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka minimálně 75 %. Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní mechanismy a zákonitosti plastické deformace za tepla a za studena, druhy krystalových mřížek, mechanismy plastické deformace 2. Klasifikace uzdravovacích procesů, dynamické a postdynamické uzdravování, základní činitele ovlivňující kinetiku uzdravování, 3. Vliv uzdravovacích procesů na tvařitelnost a vlastnosti materiálu, metody zvyšování pevnostních a plastických charakteristik materiálu 4. Za tepla a za studena válcované ploché výrobky (karoseriové plechy, pásy). 5. Válcování a tažení dlouhých výrobků – profilů, drátu a trubek. 6. Termomechanické zpracování tradičních i moderních ocelí - zejména typu IF, BH, DP, TRIP, TWIP, mikrolegovaných 7. Povrchové úpravy tvářených výrobků (protikorozní ochrana aj.) 8. Specifické nekovové materiály na bázi skla a keramiky. 9. Polymery (rozdělení a struktura polymerů, přehled technicky nejvýznamnějších polymerů a způsoby jejich zpracování). 10. Katalyzátory, katalytické nosiče a aktivní látky. 11. Provozní kapaliny (chladící, brzdové, ostřikovací kapaliny a kapaliny do klimatizačních systémů vozidel). Pohonné hmoty (benzín, nafta a plynná paliva). 12. Typy galvanických článků – olověný akumulátor, palivový a fotovoltaický článek. 13. Praktické využití specifických materiálů v automobilech. 14. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku