633-0416/01 – Úvod do tváření kovů (UDTK)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: Vymezit technologii tváření vůči konkurenčním technologiím tvarování Diskutovat o významu a perspektivách oceli Vyjádřit termomechanické veličiny ve tváření Popsat technologie tváření (válcování, kování, tažení drátu, protlačování) Řešit základní příklady z technologické praxe (výpočet deformací, záběrových podmínek při válcování, délky pásma deformace) Objasnit základní strukturotvorné děje při tváření za tepla a za studena Aplikovat základní zákony plastické deformace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět uvádí studenty přehledným způsobem do problematiky tváření materiálu. Vysvětluje základní pojmy a souvislosti, charakterizuje nejvýznamnější tvářecí technologie. Vytváří předpoklady pro snadnější porozumění potřebám svářečských technologů v návaznosti na studentem studovaný obor (tepelná technika, výroba železa a oceli, slévárenství).

Povinná literatura:

1.PEJČOCH, O., Tváření kovů. Skripta VŠB, Ostrava 1979 2.SOMMER, B., Technologie tváření kovů. Skripta VŠB, Ostrava 2003 3.KLIBER, J. Základy tváření kovů, Skriptum VŠB Ostrava, 1975.

Doporučená literatura:

1.ŽÍDEK, M., KUŘE, F., Válcování, skripta VŠB-TU Ostrava, 1983, 1. vydání 2.DOBRZANSKI, A. L., Materiały inženyrskie i projektowanie materiałowe, WNT, Gliwice- Warszawa, 2006, ISBN 83-204-3249-9 3.MARCOL, J., Tažený ocelová drát - 1 a 2 díl, ŽDB 1996, 4.ŽÍDEK M: Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena, Aleko, Praha, 1995, ISBN 80-85341-45-x 5.PTÁČEK, L., a kol., Nauka o materiálu I. a II., akademické nakladatelství CERM, Olomoučany, 2001, ISBN 80 -7204-193-2 6.HAŠEK, V., a kol., Kování, SNTL, Praha 1965, ISBN 04-233-65 7.RÉDR, M., PŘÍHODA, M., Základy tepelné techniky, SNTL, Praha 1991, ISBN 04-413-91

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru 6. cvičení – test Výpočty velikosti deformace (5 bodů) 9. cvičení – test Výpočty pásma deformace a záběru při válcování (5 bodů) 14. cvičení – test Excel (graf se dvěmi nezávislými proměnnými s podmínkovou funkcí) (5 bodů) 5 programů (5x3 body)

E-learning

V současné době se připravují studijní opory v českém jazyce. Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces (v předmětu e-mailu uvádějte zkratku předmětu - TVKB)

Další požadavky na studenta

Teoretická připravenost na cvičení (bude namátkově kontrolována). Docházka na cvičeních min 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod (vymezení pojmu tváření, základní pojmy, královna ocel). 2. Základy teorie tváření 1 (krystalová stavba kovů, mechanismus plastické deformace, hypotézy plasticity). 3. Základy teorie tváření 2 (napětí, deformace, deformační tření, odpor a rychlost, stavy napjatosti a deformace, základní zákony plastické deformace). 4. Metalurgická tvařitelnost 1 (zpevňování oceli, uzdravovací procesy v oceli), 5. Metalurgická tvařitelnost 2 (vliv chemického složení, strukturního stavu, teploty, deformační rychlosti a deformace na tvařitelnost, základy řízeného tváření ocelí). 6. Ohřev kovů 1 (tvářecí teploty, fyzikální základy ohřevu, průvodní jevy ohřevu). 7. Ohřev kovů 2 (způsoby ohřevu, pece). 8. Válcování 1 (teoretické aspekty válcování, pásmo deformace, záběr kovu) 9. Válcování 2 (rozdělení válcoven, vybavení válcoven). 10. Válcování 3 (nejvýznamnější válcovny ČR). 11. Kování 1 (základy kování, volné kování, stupeň prokování). 12. Kování 2 (zápustkové kování, vybavení kováren, nejvýznamnější kovárny ČR). 13. Tváření za studena 1 (povrchové úpravy před tvářením). 14. Tváření za studena 2 (válcování, tažení drátu, protlačování). Cvičení 1. www.worldsteel.org – práce s databází (Program: Světová výroba oceli) 2. Krystalová stavba kovů (Program: Skluzové roviny) 3. Výpočty velikosti deformace 4. Výpočty velikosti deformace 5. Zákon zachování objemu – laboratorní cvičení (Program) 6. Výpočty pásma deformace a záběru při válcování 7. Výpočty pásma deformace a záběru při válcování 8. Záběr kovu na hladkých válcích – laboratorní cvičení (Program) 9. Section Rolling Simulation (simulace na stránkách www.steeluniversity.org) 10. Výpočet stupně prokování 11. Exkurze 12. Pěchování, prodlužování, zápustkové kování – laboratorní cvičení 13. Metalurgická tvařitelnost (Program –Mapy deformačních odporů– Excel) 14. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.