633-0701/02 – Tváření kovů ()

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Tváření v hutnickém cyklu. Plastická deformace. Základní zákony. Termomechanické a energosilové veličiny tváření. Uzdravovací pochody. Tvařitelnost. Vliv tváření na vlastnosti kovů. Výchozí polotovary a jejich úprava. Válcování. Tažení drátu a tyčí. Protlačování. Výroba bezešvých a svařovaných trubek .Volné a zápustkové kování. Řízené způsoby tváření. Ekonomika, ekologie a automatizace ve tváření.

Povinná literatura:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . SkriptumVŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha : SNTL, 1992. [3] SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1988. [4] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena : ALEKO Praha, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a postavení tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 2. Přehled sortimentu tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství,obrábění, prášková metalurgie, svařování 3. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla. Pružná a plastická deformace. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Podmínky vzniku plastické deformace 4. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů 5. Stav napjatosti a deformace, nerovnoměrná deformace, deformační tření, tvářecí teploty 6. Deformační rychlost. Energosilové parametry tváření: deformační odpor, síla a práce. Výchozí materiály a polotovary pro tváření, jejich úprava před tvářením 7. Vliv tváření na vlastnosti kovu (makrostruktura, mikrostruktura, mechanické vlastnosti). Ochlazování tvářených výrobků a možnosti jeho řízení. Metalurgické základy ohřevu 8. Způsoby ohřevu. Ohřívací režimy. Průvodní jevy ohřevu. Ohřívací pece 9. Válcování: rozdělení válcovacích tratí, hlavní výrobní a pomocná zařízení, pásmo deformace, záběrové podmínky, kinematika válcování, šíření a předstih, základy kalibrace 10. Válcování předvalků a tvarových vývalků, válcování drátu, válcování plechů, 11. Válcování pásů za tepla a za studena. Úprava a zušlechťování povrchu. 12. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů: volné a zápustkové kování, tažení drátu a tyčí, protlačování 13. Nástin výroby svařovaných a bezešvých trubek. Kombinované a nekonvenční tvářecí pochody. Vývojové tendence tváření 14. Možnosti zvyšování užitných vlastností tvářených výrobků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 12  0 3
                Písemka Písemka 18  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.