633-0701/03 – Tváření kovů ()

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Tváření v hutnickém cyklu. Plastická deformace. Základní zákony. Termomechanické a energosilové veličiny tváření. Uzdravovací pochody. Tvařitelnost. Vliv tváření na vlastnosti kovů. Výchozí polotovary a jejich úprava. Válcování. Tažení drátu a tyčí. Protlačování. Výroba bezešvých a svařovaných trubek .Volné a zápustkové kování. Řízené způsoby tváření. Ekonomika, ekologie a automatizace ve tváření.

Povinná literatura:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . SkriptumVŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha : SNTL, 1992. [3] SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1988. [4] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena : ALEKO Praha, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a postavení tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 2. Přehled sortimentu tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství,obrábění, prášková metalurgie, svařování 3. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla. Pružná a plastická deformace. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Podmínky vzniku plastické deformace 4. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů 5. Stav napjatosti a deformace, nerovnoměrná deformace, deformační tření, tvářecí teploty 6. Deformační rychlost. Energosilové parametry tváření: deformační odpor, síla a práce. Výchozí materiály a polotovary pro tváření, jejich úprava před tvářením 7. Vliv tváření na vlastnosti kovu (makrostruktura, mikrostruktura, mechanické vlastnosti). Ochlazování tvářených výrobků a možnosti jeho řízení. Metalurgické základy ohřevu 8. Způsoby ohřevu. Ohřívací režimy. Průvodní jevy ohřevu. Ohřívací pece 9. Válcování: rozdělení válcovacích tratí, hlavní výrobní a pomocná zařízení, pásmo deformace, záběrové podmínky, kinematika válcování, šíření a předstih, základy kalibrace 10. Válcování předvalků a tvarových vývalků, válcování drátu, válcování plechů, 11. Válcování pásů za tepla a za studena. Úprava a zušlechťování povrchu. 12. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů: volné a zápustkové kování, tažení drátu a tyčí, protlačování 13. Nástin výroby svařovaných a bezešvých trubek. Kombinované a nekonvenční tvářecí pochody. Vývojové tendence tváření 14. Možnosti zvyšování užitných vlastností tvářených výrobků

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.