633-0702/02 – ABC to Metal Forming ()

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subjects introduces the students by means of a surway form in the problems of materials forming. It shows up the basic conception and connections, and features the most significant technologies of metal forming.

Compulsory literature:

SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1988 ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B. Tváření oceli. Praha : SNTL, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Struktura a náplň předmětů vyučovaných katedrou v daném oboru. Význam, současné postavení a perspektiva tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě 2. Sortimentní skladba tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 3. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství,obrábění, prášková metalurgie, svařování. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla 4. Pružná a plastická deformace. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Podmínky vzniku plastické deformace 5. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů 6. Mechanické schéma deformace, nerovnoměrná deformace, deformační tření, tvářecí teploty 7. Deformační rychlost. Energosilové parametry tváření: deformační odpor, síla a práce 8. Výchozí materiály a polotovary pro tváření, jejich úprava před tvářením 9. Vliv tváření na vlastnosti kovu (makrostruktura, mikrostruktura, mechanické vlastnosti). Ochlazování tvářených výrobků a možnosti jeho řízení. 10. Metalurgické základy ohřevu. Způsoby ohřevu. Ohřívací režimy. Průvodní jevy ohřevu. Ohřívací pece 11. Úvod do válcování: výrobní zařízení, teoretická podstata válcování, výroba dlouhých a plochých vývalků 12. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů (kování, tažení, protlačování) 13. Nástin výroby svařovaných a bezešvých trubek. Kombinované a nekonvenční tvářecí pochody. Vývojové tendence tváření 14. Možnosti zvyšování užitných vlastností tvářených výrobků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 12  0 3
                Written exam Written test 18  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.