633-0703/04 – Kování (333)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat základní postupy kování. Identifikovat vstupní polotovary pro volné a zápustkové kování. Řešit výpočet sil a energie. Zvolit optimální postupy kování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

1.Kování uhlíkových a legovaných ocelí. 2. Teploty kování. 3.Kování mikrolegovaných ocelí. 4.Tvařitelnost a mechanické vlastnosti ocelí. 5.Tepelné zpracování uhlíkových a legovaných ocelí.6. Kování nerezavějících ocelí. 7. Zápustkové kování. 8. Zařízení kováren. 9. Izotermické kování.10. Kování superslitin. 11. Kování žáruvzdorných kovů. 12. Termomechanické kování. 13. Zjemnění zrna při kování. 14. Vývoj struktury a mechanických vlastností kováním.

Povinná literatura:

ELFMARK, J. Tváření kovů. SNTL. Praha 1992, 524 s. HAŠEK, V. Kování. SNTL. Praha 1968, 730 s.

Doporučená literatura:

BOHÁČEK, J; SOMMER, B. Výkovky-konstrukce, použití. SK ČR, Praha 1994, 95 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test A: Volné kování. Test B: Zjemnění zrna oceli při kování. Seminář: Trhliny vzniklé při kování.

E-learning

Je zpracován: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/633-Greger-Kovani.pdf

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v kování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Kování uhlíkových a legovaných ocelí. 2. Kování mikrolegovaných ocelí. 3. Tvařitelnost a mechanické vlastnosti ocelí. 4. Tepelné zpracování uhlíkových a legovaných ocelí. 5. Kování nerezavějících ocelí. 6. Zápustkové kování. 7. Zařízení kováren. 8. Izotermické kování. 9. Kování superslitin. 10. Kování žáruvzdorných kovů. 11. Termomechanické kování. 12. Zjemnění zrna při kování. 13. Vývoj struktury a mechanických vlastností kováním. 14. Zkoušení výkovků Cvičení 1. Křivky napětí - deformace získané tlakovou zkouškou při rovinné deformaci. 2. Křivky napětí - deformace při zkoušce tahem. 3. Deformační práce, deformační síla. 4. Deformační rychlost při kování za tepla. 5. Deformační teplo. 6. Stanovení koeficientu tření pěchovací zkouškou. 7. Test A. 8. Velikost napětí při pěchování válců. 9. Kovací lisy. 10. Pěchování na bucharu. 11. Test B. 12. Kování prášků. 13. Pružná napětí při kování velkých výkovků. 14. Kování rotorů a generátorů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 5  0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku