633-0707/02 – Tváření neželezných kovů (TNK1)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat základní postupy válcování, kování, tažení drátu a protlačování neželezných kovů. Identifikovat vstupní polotovary protlačování, pro volné a zápustkové kování neželezných kovů. Řešit výpočet sil a energie. Zvolit optimální postupy tváření neželezných kovů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Význam, vlastnosti a použití tvářených výrobků z neželezných kovů a slitin. Přehled vyráběného sortimentu a jeho členění. Fyzikálně-mechanické základy tváření neželezných kovů. Technologická tvařitelnost těžkých, lehkých, vzácných a ušlechtilých kovů. Zvláštnosti výrobních technologií a postupů (válcování, kování, protlačování, tažení, výroba trubek a tenkostěnných profilů) uplatňovaných při tváření neželezných kovů na bázi mědi, niklu, zinku, hliníku, hořčíku a titanu. Tvářecí stroje a nástroje. Tváření práškových kovů, tepelné zpracování a povrchová úprava tvářených výrobků z neželezných kovů. Ekologické problémy tváření neželezných kovů.

Povinná literatura:

SEDLÁČEK, V. Neželezné kovy a slitiny. Praha : SNTL, 1979 ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha : SNTL, 1992

Doporučená literatura:

GREGER, M. aj. Tváření kovů (cvičení). Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999 PŘEPIORA, V. Základy tváření neželezných kovů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test A: Vlastnosti slitin hořčíku. Písemná práce: Stanovení superplasticity slitiny Ti6Al4V.

E-learning

e-lerning: není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v tváření neželezných kovů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Mechanické vlastnosti neželezných kovů. 2. Termomechanické zpracování neželezných kovů. 3. Vývoj mikrostruktury, vlastnosti a tvařitelnost neželezných kovů. 4. Plastická deformace, zotavení, rekrystalizace a růst zrn. 5. Změna mikrostruktury při plastické deformaci za studena. 6. Vyhodnocení tvařitelnosti. 7. Superplastické chování neželezných kovů a slitin. 8. Hliník, hliníkové slitiny a slitiny hořčíku. 9. Slitiny mědi. 10. Nikl, slitiny titanu a vysokotavitelné kovy. 11. Protlačování za tepla hliníkových slitin. 12. Válcování a kování hliníku a hliníkových slitin. 13. Válcování, kování a vytlačování mědi a slitin mědí. 14. Tepelné zpracování neželezných kovů. Cvičení: 1. Struktura a vlastnosti neželezných kovů. 2. Počítačové modelování struktury a mechanických vlastností neželezných kovů. 3. Mikrostruktura mědi po válcování za studena a po izotermickém žíhání. 4. Vlastnosti mědi po válcování za tepla. 5. Chemické složení slitin mědi. 6. Slitiny hliníku. 7. Slitiny hořčíku. 8. Precipitace ve vysoce pevných slitinách hliníku. 9. Mikrostruktura a vlastnosti slitin hořčíku po deformaci za tepla. 10. Kování a válcování titanových slitin. 11. Tažení wolframových drátů. 12. Tváření paměťových slitin. 13. Tváření niklu a superslitin. 14. Zkoušení tvařitelnosti neželezných kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku