633-0708/02 – Computer-aided Forming (PPT)

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits4
Subject guarantorIng. Tomáš Kubina, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Kubina, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB66 Ing. Tomáš Kubina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Konstrukce základních funkcí používaných ve tváření materiálu v prostředí tabulkového procesoru Excel. Výpočty s využitím vnořených podmínek. Řešení problematiky grafického zobrazení naměřených dat. Testování rozdílných funkcí při regresní analýze dat.

Teaching methods

Summary

Application of the advanced functions of the Excel table processor on the forming problems.

Compulsory literature:

SCHINDLER, I. Uživatelský software v inženýrské praxi. VŠB-TU Ostrava, 1997 GREGER, M. a kol. Tváření kovů. VŠB-TU Ostrava, 1999 ORVIS, W. Y. Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press : Praha, 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Stará verze předmětu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.