633-0710/02 – Roll Pass Desing (KAL)

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits6
Subject guarantorIng. Tomáš Kubina, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Kubina, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB66 Ing. Tomáš Kubina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Vyjmenovat a popsat základní tvary kalibrů a kalibračních řad. Identifikovat vstupní a výstupních parametry ovlivňujících kalibraci válců. Řešit součinitel prodloužení a stykové plochy v kalibrech. Volit vhodné kalibrační řady podle konečného průřezu tyče.

Teaching methods

Summary

Introduction to roll design. Solve of material flow during rolling in roll gaugies. Report about special knowledge in gague design, rolling passes and regularity of shape rolling.

Compulsory literature:

[1] DANCHENKO, V. aj.: Technologia i modelowanie procesów walcowania w wykrojach. Polytechnika Czenstochowa, Czenstochova, 2002 [2] NIKEL, Z.: Základy kalibrace válců, I. díl. Skripta VŠB - TU Ostrava, 1980 [3] NIKEL, Z.: Základy kalibrace válců, II. díl. Skripta VŠB - TU Ostrava, 1980

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní kalibrační pojmy Základní typy kalibrů Stanovení stykové plochy mezi provalkem a kalibrem Výšková deformace v prodlužovacích kalibrech Praktické způsoby určování průřezových ploch kalibrů Zásady grafické kalibrace Návrh kalibrační řady podélného válcování

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.