633-0713/02 – Plasticity ()

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Failures of grid. Dislocation theory. Deformation of single crystal and polycrystal. Stress-strain distribution and anylyse. Analyses of recovery and recrystallization. Kinetics of recrystallization.Dynamic and metadynamic restoration processes. Viscous plastic deformation. Deformation-mechanism maps. Plasticity limit and space rotating planes. and hot plastic limit diagram. Engineers materials.

Compulsory literature:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Plasticita kovů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1986. [3] ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Krystalická stavba kovů. Směry a roviny skluzu - skluzové systémy. Poruchy mřížky. Vakance. 2. Dislokace. Vrstevné chyby. Napětí okolo dislokace a energie. Křivka zpevnění při deformaci monokrystalu. 3. Stav napjatosti při plastické deformaci, vznik plastické deformace, hypotézy plasticity. 4. Plastická deformace polykrystalu. Přírůstky způsobené hranicemi zrn, legujícími prvky a precipitáty. 5. Křivka napětí –deformace a základní matematické popisy. Určení konstant a praktický výpočet na základě experimentálních údajů- návod ke cvičení. 6. Analýza křivek napětí-deformace dynamickým zotavením 7. Garofalova aplikace. Metodika stanovení konstant, zejména aktivační energie. 8. Matematická teorie kinetiky rekrystalizace- Avramiho rovnice.a úprava Avramiho rovnice. 9. Vliv podmínek deformace na kinetiku dynamické rekrystalizace. 10. Statická rekrystalizace po plastické deformaci za tepla. Vliv termomechanických podmínek na kinetiku statické rekrystalizace. 11. Difuzní mechanismus plastické deformace a mezní plasticita. 12. Mapy mechanizmů lomů. a plastické deformace. 13. Inženýrské materiály a jejich vlastnosti- Ashbyho mapy. 14. Ukazatel stavu napjatosti – Kolmogorov a prostorová napjatost

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.