633-0713/02 – Plasticita ()

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poruchy mřížky. Vlastnosti dislokací. Plastická deformace monokrystalu a polykrystalu. Křivka napětí-deformace a její analýzy. Uzdravování. Statická a dynamická rekrystalizace (i zotavení). Difúzní mechanizmus. Mapy deformačních mechanizmů. Hypotézy plasticity. Plasticita za vysokých teplot. Křehký lom. Ukazatel stavu napjatosti. Inženýrské materiály a jejich vlastnosti.

Povinná literatura:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Plasticita kovů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1986. [3] ELFMARK, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krystalická stavba kovů. Směry a roviny skluzu - skluzové systémy. Poruchy mřížky. Vakance. 2. Dislokace. Vrstevné chyby. Napětí okolo dislokace a energie. Křivka zpevnění při deformaci monokrystalu. 3. Stav napjatosti při plastické deformaci, vznik plastické deformace, hypotézy plasticity. 4. Plastická deformace polykrystalu. Přírůstky způsobené hranicemi zrn, legujícími prvky a precipitáty. 5. Křivka napětí –deformace a základní matematické popisy. Určení konstant a praktický výpočet na základě experimentálních údajů- návod ke cvičení. 6. Analýza křivek napětí-deformace dynamickým zotavením 7. Garofalova aplikace. Metodika stanovení konstant, zejména aktivační energie. 8. Matematická teorie kinetiky rekrystalizace- Avramiho rovnice.a úprava Avramiho rovnice. 9. Vliv podmínek deformace na kinetiku dynamické rekrystalizace. 10. Statická rekrystalizace po plastické deformaci za tepla. Vliv termomechanických podmínek na kinetiku statické rekrystalizace. 11. Difuzní mechanismus plastické deformace a mezní plasticita. 12. Mapy mechanizmů lomů. a plastické deformace. 13. Inženýrské materiály a jejich vlastnosti- Ashbyho mapy. 14. Ukazatel stavu napjatosti – Kolmogorov a prostorová napjatost

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku