633-0802/01 – Teorie tváření (TTVM)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

definovat základní oblasti teorie tváření, objasnit význam napajtosti, deformace a deformační rychlosti, vyhodnotit znalost problematiky tenzorů, prozkoumat popisy křivky napětí -deformace, shrnout význam teoretických podmínek tváření

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Napjatost na obecné rovině, intenzita napětí a deformace, zákony plastické deformace, diferenciální rovnice rovnováhy sil, podmínky vzniku plastické deformace a mezní stavy, zpevňování a uzdravování, hypotézy mezního stavu napjatosti, stav napjatosti, a mezní plastičnosti, aplikace získaných teoretických znalostí na základní tvářecí pochody (válcování, kování, tažení, protlačování), simulace procesů tváření.

Povinná literatura:

[1] Kliber, J. Studijní opora k předmětu, 2013. [2]Kliber, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998).

Doporučená literatura:

[1] Forejt, M. Teorie tváření a nástroje. Skriptum VUT Brno, 1991. [2] Elfmark, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava,1990. [3] Pernis , R. Teória tvárnenia kovov, Skriptum TU Trenčín, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení a v jeho rámci odevzdávání programů a testy

E-learning

není

Další požadavky na studenta

příprava vybraného tématu a přednesení pro studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické principy plastické deformace. Vnější a vnitřní síly. 2. Napětí na souřadných rovinách. Oktaedrická rovina a napětí v oktaedrické rovině. 3. Hlavní normálové napětí. Tečné napětí. Napjatost v obecné rovině. 4. Elipsoid napjatosti. Hlavní tečná napětí. 5. Mohrovy kružnice. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. 6. Grafické určení tečného napětí. Tenzorové vyjádření napjatosti. 7. Schémata hlavních napětí. Deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. 8. Intenzita napětí. Grafické řešení intenzity napětí různými metodami. 9. Ukazatel stavu napjatosti. Stavy napjatosti ( lineární, plošný, prostorový). 10. Vznik plastické deformace při jednoosém (víceosém) působení síly. 11. Hypotézy plastické deformace. 12. Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. 13. Deformace tvářeného tělesa. Deformační rychlost. Tenzorové vyjádření deformace, deformační rychlosti, schémata deformací. 14. Vztahy mezi napětím a deformací. Pružná deformace. Pružně-plastická deformace. Velké plastické deformace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.