633-0807/01 – Ekotechnika a progresivní tváření (EPT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat popsat základní technologie tváření. Vyjmenovat faktory tváření, které zatěžují životní prostředí. Identifikovat technologie s nižší produkci emisí. Navrhovat a řešit nové technologie tváření. Volit vhodné technologie výroby nanostrukturních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přehled používaných technologií a postupů tváření a jejich rozbor z hlediska ekologického zatížení prostředí. Možnosti ochrany životního prostředí v tvářecích pochodech. Péče o pracovní prostředí, vodu, půdu a ovzduší. Ochrana před účinky hluku, vibrací, záření a sálavého tepla. Ekologicky šetrné technologie tváření a podmínky jejich zavádění. Snižování energetické náročnosti tváření. Využívání dotvářecí teploty pro následné tepelné zpracování. Vznik, využití a zpracování odpadů. Přehled zákonných norem a směrnic k ochraně životního prostředí v kovárnách, válcovnách, tažírnách a lisovnách.

Povinná literatura:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC). Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování železných kovů. MPO ČR. Hutnictví železa, Praha. 2002, 538 s. (http://www.ippc.cz/dokumenty/DC0098) PETRUŽELKA, J.: Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 2000, 148 s.

Doporučená literatura:

KOCANDA, F. Tváření vysokými parametry. Praha : ČVUT, 1995, 150 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test Seminární práce

E-learning

není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v IPPC a v technologii tváření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní informace o tváření za tepla a za studena 2. Postupy a techniky používané při tváření za tepla a za studena 3. Vodní okruhy, hospodaření s vodou ve válcovnách za tepla a za studena 4. Nakládání s odpady a vedlejšími produkty ve válcovnách za tepla a za studena 5. Současná spotřeba materiálů, energie a úroveň emisí při tváření za tepla a za studena 6. BAT technologie při tváření za tepla a za studena 7. Nejlepší dostupné technologie pro tváření za tepla a za studena 8. Technologie tváření za tepla a za studena ve stádiu vývoje 9. Superplastické tváření 10. Hydromechanické tváření 11. SPD technologie (nanotechnologie) 12. Tixotropní tváření 13.Tváření paměťových materiálů 14. Tváření výbuchem Cvičení 1. Válcování tlustých plechů 2. Úprava odpadní vody u válcovny za tepla 3. Odlévání tenkých bram 4. Ohřívací pece a pece na tepelné zpracování 5. Omezování fugitivních emisí, systémy pro odstraňování oxidů 6. Snížení emisí z moření, uzavřené mořící nádrže s obsahem HCl a H2SO4 7. Odstraňování okují pomocí vodní abraze (Ishi čištění) 8. Bezplamenné hořáky 9. Superplastické tváření slitiny Ti6Al4V 10. Hydromechanické tažení ocelových plechů 11. ECAP 12. Tixotropní kování 13. Tváření slitiny NITINOL 14. Tváření ocelových plechů výbuchem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.