633-0903/02 – Válcování (ValcPhD)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat zákonitosti podélného válcování a progresivní technologie válcování za tepla i za studena. Student bude schopen aplikovat tyto znalosti při zvyšování užitných vlastností vývalků z ocelí i slitin neželezných kovů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické a technologické poznatky o progresivních procesech válcování plochých i dlouhých vývalků, a to za tepla i za studena. Pozornost je věnována možnostem zvyšování kvality vývalků ze slitin železa i neželezných kovů.

Povinná literatura:

KOLLEROVÁ, M. aj. Valcovanie. Bratislava: Alfa, 1991. ISBN 80-05-00729-9. GINZBURG, V. B. Steel-rolling technology: theory and practice. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 1989. ISBN 0-8247-8124-4. LEE, Y. Rod and bar rolling: theory and applications. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN 0824756495. GINZBURG, V. B., ed. Flat-rolled steel processes: advanced technologies. Boca Raton: CRC Press, 2009. ISBN 978-1-4200-7292-1.

Doporučená literatura:

HAJDUK, M. a J. KONVIČNÝ. Silové podmínky při válcování oceli za tepla. Praha: SNTL, 1983. SINGH, R.V. Aluminium rolling: processes, principles & applications. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education Private Limited, 2011. ISBN 978-0-07-070444-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na laboratorních experimentech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické aspekty podélného válcování. Experimentální stanovování a matematický popis deformačních odporů. Predikce energosilových parametrů válcování. Faktory ovlivňující válcovatelnost. Vady vývalků. Vliv fyzikálně-metalurgických procesů na výsledné vlastnosti vývalku. Specifika válcování za tepla a za studena. Sortiment válcovaných výrobků. Progresivní typy válcovacích stolic a tratí. Fyzikální limity ohřevu vstupního materiálu před tvářením za tepla. Využití tenkých, resp. tvarových plynule litých předlitků. Energetické a strukturní aspekty válcování v jednom žáru. Válcování plechů a pásů za tepla, resp. za studena. Řízení rovinnosti plochých vývalků. Válcování tvarových tyčí a drátu. Aplikace kosého válcování (výroba trubek). Možnosti povrchových aj. úprav hotových vývalků (protikorozní ochrana).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní