633-0904/03 – Kování (KOD)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat základní postupy kování kovových materiálů. Identifikovat vstupní polotovary pro kování volné a zápustkové kování. Student bude umět formulovat základní rovnice pro výpočet sil a energie při kovacích operacích. Zvolit optimální postupy kování kovových produktů. Student bude umět navrhnout optimalizovaný tvar dutiny zápustky při zápustkovém kování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Význam, vlastnosti a použití kovaných výrobků. Přehled vyráběného sortimentu a jeho členění. Zvláštnosti výrobních technologií a postupů uplatňovaných při kování kovových materiálů. Tvářecí stroje a nástroje. Tváření práškových kovů, tepelné zpracování a povrchová úprava kovaných výrobků. Ekologické problémy spojené s kováním.

Povinná literatura:

HAŠEK, V. et al. Kování. Praha: SNTL, 1965. ALTAN, T., G. NGAILE, and G.SHEN. Cold and Hot Forging. Fundamentals and Applications. Ohio: ASM International, 2005. ISBN 0-87170-805-1. GREGER, M. Kování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. CAMPBEL, F.C. Metals Fabrication. Ohio: ASM International, 2013. ISBN 978-1-62708-018-7.

Doporučená literatura:

Nové technologie kování: 6. kovárenská konference: sborník přednášek: Nové Město na Moravě, 15.-16. května 2007. Svaz kováren České republiky. ISBN 9788023989380. SOMMER, B. Technologie kování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1978.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test A: Kování mikrolegovaných ocelí. Test B: Kování nerezavějících ocelí.

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/633-Greger-Kovani.pdf

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v kování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovací stroje 2. Kování uhlíkových a legovaných ocelí. 3. Kování mikrolegovaných ocelí. 4. Tvařitelnost a mechanické vlastnosti ocelí. 5. Tepelné zpracování uhlíkových a legovaných ocelí. 6. Kování nerezavějících ocelí. 7. Zápustkové kování. 8. Zařízení kováren. 9. Izotermické kování. 10. Kování superslitin. 11. Kování žáruvzdorných kovů. 12. Termomechanické kování. 13. Návrh tvaru výkovků 14. Vývoj struktury a mechanických vlastností kováním.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.